loading
Xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Nguyễn Thị Ngọc Như(PD:Tâm Đức) 200usd  
2 Nguyễn Thị Lành (PD: Nhật Lãm) 200usd  
3 Ân danh 500.000 vnd  
4 An Danh 500.000 vnd  
5 Nguyen thi Phuong 1.000.000 vnd  
6 Ẩn danh 5.000.000 vnd  
7 Tran Ngoc Anh 2.000.000 vnd  
8 Ẩn danh 200.000 vnd  
9 Nguyễn Đình Thảo 4.500.000 vnd  
10 Thai Thi Hong Lien 100.000 vnd  
11 Dang Hoang Minh 200.000 vnd  
12 Chu Thi Hong Bich 500.000 vnd  
13 Luong Thuy Trang 100.000 vnd  
14 Luong Thanh Thanh 1.200.000 vnd  
15 Hoài Thương – Huyền Chinh- Thu Hương- Xuân Thức 5.200.000 vnd  
16 GĐ Nguyễn Hoàng Văn 300.000 vnd  
17 Gđ Nguyễn Hữu Huấn 5.000.000 vnd  
18 Hoang Thi Hong Anh 500.000 vnd  
19 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
20 Ẩn danh 500.000 vnd  
21 Bui Thuy Quynh 1.000.000 vnd  
22 Ha Hong Tuan 500.000 vnd  
23 Ẩn danh 5.000.000 vnd  
24 Ân danh 500.000 vnd  
25 Ân danh 500.000 vnd  
26 Le Thi Y Nguyen 2.000.000 vnd  
27 Phan Thi Kim Hue 2.000.000 vnd  
28 Nguyen Thanh Ha 2.600.000 vnd  
29 Doan Dieu Minh 5.000.000 vnd  
30 Lam Hong Hanh 2.000.000 vnd  
31 Ẩn danh 300.000 VND  
32 Huynh Cong Tuan 10.000.000 vnd  
33 Ẩn danh 200.000 vnd  
34 Ẩn danh 2.000.000 vnd  
35 Nguyen Huynh Kim 3.000.000 vnd  
36 Ẩn danh 200.000 vnd  
37 GD Trần Thị Thanh Hạnh-Nguyễn Hoàng Văn-Đặng Minh Ngọc-Lê Đức Trung (SG) + PT Tịnh Trang-Tâm Phúc (Huế) 700.000 vnd  
38 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
39 Ân danh 500.000 vnd  
40 Tran Thi Thanh Phuong 1.400.000 vnd  
41 GD Chau Minh Khue 1.000.000 vnd  
42 Ho Nguyen Minh Tan 200.000 vnd  
43 Ẩn danh 200.000 vnd  
44 Đại Đức Pháp Chí 1.000.000 vnd  
45 Phan Van Quan 800.000 vnd  
46 Ân danh 10.000.000 vnd  
47 Tran Van Truc 400.000 vnd  
48 Ẩn danh 10.000.000 vnd  
49 Ẩn danh 500.000 vnd  
50 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
51 Phan Van Quan 1.000.000 vnd  
52 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
53 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
54 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
55 Nguyễn Thị Đông 600.000 vnd  
56 Pham Minh Cuong 500.000 vnd  
57 Ngo Dinh Lam 500.000 vnd  
58 Phat tu Ha noi 1.000.000 vnd  
59 Huỳnh Tran Que Phuong 1.000.000 vnd  
60 Ẩn danh 10.000.000 vnd  
61 Đoàn Thị Thuận - Trương Lê Mỹ Đen 500.000 vnd  
62 GDPT Phan Nguyên Đức- Nguyễn Thị Thời 200.000 vnd  
63 Nhóm Thiện Duyên 1.800.000 vnd  
64 Nguyễn Thị Tho 2.000.000 vnd  
65 Nguyen Phuong Chi 1.000.000 vnd  
66 Nguyen Nho Xuan Thanh 1.000.000 vnd  
67 Phan Van Quan 500.000 vnd  
68 Nguyen Thi Thu Ha-PT Uyen Nguyen 5.000.000 vnd  
69 Nguyen Thi Nhat Mai 300.000 vnd  
70 Dong Ta Ta – Lieu Minh 1.500.000 vnd  
71 GĐ Phật tử Đỗ Thành Chung 5.000.000 vnd  
72 GĐ Nguyen Ba Hung – Tran Thi Phan Na 2.000.000 vnd  
73 Ẩn danh 2.000.000 vnd  
74 Ẩn danh 100.000 vnd  
75 Ẩn danh 100.000 vnd  
76 Vu Thi Anh Thi - Nguyen Trong Kien 3.000.000 vnd  
77 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
78 Tập thể NV Wilton Tower 5.000.000 vnd  
79 Ẩn danh 200.000 vnd  
80 Ẩn danh (IBVCB.0501180755212002) 2.500.000 vnd  
81 Ẩn danh (IBVCB.0401180793955002) 2.000.000 vnd  
82 Pham Nguyen Quynh Mai 5.000.000 vnd  
83 PT. Hoài An và con gái Maya 36.000.000 vnd (mỗi tháng 1 triệu)  
84 Ẩn danh ( IBVCB.010118000626100) 1.000.000 vnd  
85 Ẩn danh (IBVCB.010118000626100) 100.000 vnd  
86 Thien Tho 200.000 vnd  
87 Tuong Anh Tuan 2.000.000 vnd  
88 Tuong Anh Tuan 5.000.000 vnd  
89 Đại đức Chơn Hữu 500.000.000 vnd