loading
Xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Vu Thi Anh Thi - Nguyen Trong Kien 3.000.000 vnd  
2 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
3 Tập thể NV Wilton Tower 5.000.000 vnd  
4 Ẩn danh 200.000 vnd  
5 Ẩn danh (IBVCB.0501180755212002) 2.500.000 vnd  
6 Ẩn danh (IBVCB.0401180793955002) 2.000.000 vnd  
7 Pham Nguyen Quynh Mai 5.000.000 vnd  
8 PT. Hoài An và con gái Maya 36.000.000 vnd (mỗi tháng 1 triệu)  
9 Ẩn danh ( IBVCB.010118000626100) 1.000.000 vnd  
10 Ẩn danh (IBVCB.010118000626100) 100.000 vnd  
11 Thien Tho 200.000 vnd  
12 Tuong Anh Tuan 2.000.000 vnd  
13 Tuong Anh Tuan 5.000.000 vnd  
14 Đại đức Chơn Hữu 500.000.000 vnd