loading
Xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Số tiền đóng góp  
1 Nguyen Tuyet Nhung 1.000.000 vnd  
2 PT Nguyen Giac 500.000 vnd  
3 Ẩn danh 500.000 vnd  
4 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
5 ẨN danh 200.000 vnd  
6 Cụ Ông Trần Sanh (PD Thiện Trí) 2.000.000 vnd  
7 Cụ bà Nguyễn Thị Nhiễu (PD: Nhật Từ) 2.000.000 vnd  
8 Ẩn danh 500.000 vnd  
9 Nguyễn Thị Ngọc Như (PD:Tâm Đức) 200usd  
10 Nguyễn Thị Lành (PD: Nhật Lãm) 200usd  
11 Ân danh 500.000 vnd  
12 An Danh 500.000 vnd  
13 Nguyen thi Phuong 1.000.000 vnd  
14 Ẩn danh 5.000.000 vnd  
15 Tran Ngoc Anh 2.000.000 vnd  
16 Ẩn danh 200.000 vnd  
17 Nguyễn Đình Thảo 4.500.000 vnd  
18 Thai Thi Hong Lien 100.000 vnd  
19 Dang Hoang Minh 200.000 vnd  
20 Chu Thi Hong Bich 500.000 vnd  
21 Luong Thuy Trang 100.000 vnd  
22 Luong Thanh Thanh 1.200.000 vnd  
23 Hoài Thương – Huyền Chinh- Thu Hương- Xuân Thức 5.200.000 vnd  
24 GĐ Nguyễn Hoàng Văn 300.000 vnd  
25 Gđ Nguyễn Hữu Huấn 5.000.000 vnd  
26 Hoang Thi Hong Anh 500.000 vnd  
27 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
28 Ẩn danh 500.000 vnd  
29 Bui Thuy Quynh 1.000.000 vnd  
30 Ha Hong Tuan 500.000 vnd  
31 Ẩn danh 5.000.000 vnd  
32 Ân danh 500.000 vnd  
33 Ân danh 500.000 vnd  
34 Le Thi Y Nguyen 2.000.000 vnd  
35 Phan Thi Kim Hue 2.000.000 vnd  
36 Nguyen Thanh Ha 2.600.000 vnd  
37 Doan Dieu Minh 5.000.000 vnd  
38 Lam Hong Hanh 2.000.000 vnd  
39 Ẩn danh 300.000 VND  
40 Huynh Cong Tuan 10.000.000 vnd  
41 Ẩn danh 200.000 vnd  
42 Ẩn danh 2.000.000 vnd  
43 Nguyen Huynh Kim 3.000.000 vnd  
44 Ẩn danh 200.000 vnd  
45 GD Trần Thị Thanh Hạnh-Nguyễn Hoàng Văn-Đặng Minh Ngọc-Lê Đức Trung (SG) + PT Tịnh Trang-Tâm Phúc (Huế) 700.000 vnd  
46 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
47 Ân danh 500.000 vnd  
48 Tran Thi Thanh Phuong 1.400.000 vnd  
49 GD Chau Minh Khue 1.000.000 vnd  
50 Ho Nguyen Minh Tan 200.000 vnd  
51 Ẩn danh 200.000 vnd  
52 Đại Đức Pháp Chí 1.000.000 vnd  
53 Phan Van Quan 800.000 vnd  
54 Ân danh 10.000.000 vnd  
55 Tran Van Truc 400.000 vnd  
56 Ẩn danh 10.000.000 vnd  
57 Ẩn danh 500.000 vnd  
58 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
59 Phan Van Quan 1.000.000 vnd  
60 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
61 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
62 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
63 Nguyễn Thị Đông 600.000 vnd  
64 Pham Minh Cuong 500.000 vnd  
65 Ngo Dinh Lam 500.000 vnd  
66 Phat tu Ha noi 1.000.000 vnd  
67 Huỳnh Tran Que Phuong 1.000.000 vnd  
68 Ẩn danh 10.000.000 vnd  
69 Đoàn Thị Thuận - Trương Lê Mỹ Đen 500.000 vnd  
70 GDPT Phan Nguyên Đức- Nguyễn Thị Thời 200.000 vnd  
71 Nhóm Thiện Duyên 1.800.000 vnd  
72 Nguyễn Thị Tho 2.000.000 vnd  
73 Nguyen Phuong Chi 1.000.000 vnd  
74 Nguyen Nho Xuan Thanh 1.000.000 vnd  
75 Phan Van Quan 500.000 vnd  
76 Nguyen Thi Thu Ha-PT Uyen Nguyen 5.000.000 vnd  
77 Nguyen Thi Nhat Mai 300.000 vnd  
78 Dong Ta Ta – Lieu Minh 1.500.000 vnd  
79 GĐ Phật tử Đỗ Thành Chung 5.000.000 vnd  
80 GĐ Nguyen Ba Hung – Tran Thi Phan Na 2.000.000 vnd  
81 Ẩn danh 2.000.000 vnd  
82 Ẩn danh 100.000 vnd  
83 Ẩn danh 100.000 vnd  
84 Vu Thi Anh Thi - Nguyen Trong Kien 3.000.000 vnd  
85 Ẩn danh 1.000.000 vnd  
86 Tập thể NV Wilton Tower 5.000.000 vnd  
87 Ẩn danh 200.000 vnd  
88 Ẩn danh (IBVCB.0501180755212002) 2.500.000 vnd  
89 Ẩn danh (IBVCB.0401180793955002) 2.000.000 vnd  
90 Pham Nguyen Quynh Mai 5.000.000 vnd  
91 PT. Hoài An và con gái Maya 36.000.000 vnd (mỗi tháng 1 triệu)  
92 Ẩn danh ( IBVCB.010118000626100) 1.000.000 vnd  
93 Ẩn danh (IBVCB.010118000626100) 100.000 vnd  
94 Thien Tho 200.000 vnd  
95 Tuong Anh Tuan 2.000.000 vnd  
96 Tuong Anh Tuan 5.000.000 vnd  
97 Đại đức Chơn Hữu 500.000.000 vnd