loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Một số hình ảnh ngày Lễ Dâng Y Kathina tại Tổ đình Bửu Long

Chương trình Đại lễ Dâng Y Kathina PL. 2063 - DL.2019 tại Tổ đình Bửu Long:

- 07h00: Chư Phật tử tề tựu tại Hội trường bảo Tháp Gotama...

 Đáp lại lời thỉnh mời của chư Tăng Việt Nam đã và đang tu học tại Myanmar cũng như quý Phật tử tại Việt Nam, quý Ngài Tam Tạng...

 Một tuần trước lễ Huý nhật Đại Trưởng lão Hộ Tông lần thứ 38, chư sư chùa Bửu Long cùng Phật tử đã tổng vệ sinh tất cả các công trình kiến trúc, các khu vườn cảnh, cũng như Phật cảnh trong khuôn viên chùa,...

Chương trình Lễ húy nhật lần thứ 38 Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông (Vaṃsarakkhita) tại Tổ đình Bửu Long...

 
 
Trở lại     Đầu trang