loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Được sự chấp thuận của Hòa thượng Viên Minh, sáng 28/05/2018, nhằm ngày 14/4 âm lịch, chư Tăng Tổ đình Bửu Long đã tổ chức Lễ Xuất Gia Sadi cho hai giới tử là Nguyên An và Nguyên Bảo. Theo nội quy của Tổ đình, một người muốn nhập chúng xuất gia,...

 

- Tại Bồ-đề Phật Cảnh. 18h: Chư Phật tử tề tựu...

- Tại Chánh điện: 22h30: Hành thiền...

Hình ảnh Lễ Hội Huyền Không năm 2018

Chương trình Lễ Hội Huyền Không năm 2018

Chương Trình Lễ Thánh Hội và Lễ Bế Giảng Khóa XGGD Lần Thứ 6 năm 2018 tại Chùa Huyền Không

 
 
Trở lại     Đầu trang