loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Những bài giảng tại Zurich - Thụy Sĩ của Thầy Viên Minh - Pháp tự vận hành - Tánh biết tự thấy
Thời lượng : 0:45:15
Tác giả :
Trình bày : Viên Minh
Tập Tin : KhoaGiangChauAu/08_PhapTuVanHanh_TanhBietTuThay.mp3 - Download
    (Để download, vui lòng click chuột phải chọn save target as ..)
Danh Mục
Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 17 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng ở chùa Xá Lợi Phật Đài của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 15 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Một số bài giảng của Thầy Viên Minh ở Mỹ - 2015
Khóa giảng thứ 14 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Berlin - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Munich - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Stuttgart - Đức của Thầy Viên Minh