loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Con Gái Đức Phật - Tỳ-khưu Ni Bhadda Kundalakesa - Nữ đạo sĩ tóc quăn
Thời lượng : 0:26:34
Tác giả : Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Trình bày : Chánh Trí
Tập Tin : ConGaiDucPhat/10_TknBhaddaKundalakesa.mp3 - Download
    (Để download, vui lòng click chuột phải chọn save target as ..)
Danh Mục
Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng ở chùa Xá Lợi Phật Đài của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 15 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Một số bài giảng của Thầy Viên Minh ở Mỹ - 2015
Khóa giảng thứ 14 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Berlin - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Munich - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Stuttgart - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Zurich - Thụy Sĩ của Thầy Viên Minh
Con Gái Đức Phật