loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Những bài giảng tại Berlin - Đức của Thầy Viên Minh - Ngày 31/05: Thiền trong đời sống - Vô tác và Tạo tác
Thời lượng : 1:54:12
Tác giả :
Trình bày : Viên Minh
Tập Tin : KhoaGiangChauAu/320_26_Ngay31_ThienTrongDoiSong_VoTacVaTaoTac.mp3 - Download
    (Để download, vui lòng click chuột phải chọn save target as ..)
Danh Mục
Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng ở chùa Xá Lợi Phật Đài của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 15 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Một số bài giảng của Thầy Viên Minh ở Mỹ - 2015
Khóa giảng thứ 14 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Berlin - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Munich - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Stuttgart - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Zurich - Thụy Sĩ của Thầy Viên Minh
Con Gái Đức Phật