Thấy nhà

 

Bảy phần nước mặn, khô hình mẹ

Đá tuyết ba phần, tạc dáng cha

Cho con mây trắng trôi muôn nẻo

Khắp chốn nhìn đâu cũng thấy nhà!

 

Lặng lẽ


Người về lặng lẽ giữa đêm đông

Cốc vắng, thắp lên ngọn lửa hồng

Gót nứt, hằn in bao dặm núi?

Y sờn, ngụp lặn mấy lần sông?

  

Còn đây, vai áo, lời sinh, tử

Vẫn đó, lưng trời, nghĩa sắc, không

Bất chợt, hiên ngoài, hoa nắng nở

Chim trời vươn cánh giữa xanh trong!

 

 

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2018