• Gởi lại sương ngàn - Mỉm môi cười
  • Tác giả: Pháp Quang

 

Gởi lại sương ngàn

 

Nắng ghé qua non, sưởi ấm tình

Xanh miền hoang dã, chốn thiêng linh

Đắng, cay - cạn chén - hương đồng đạo

Lao, khổ - nâng ly - vị đệ huynh


Nghiệp báo trở trăn, mòn án bút

Vô thường thao thức, mục câu kinh

Tha phương, dặm lữ mang niềm nhớ

Gởi lại sương ngàn, giọt tử sinh!

 

Mỉm môi cười

 

Căng buồm lướt sóng, vượt trùng khơi

Lội suối, trèo non ngắm đất trời

Tuyết phủ, sương giăng, chừ, vẫn bước!

Mưa sa, nắng táp, kệ, còn bơi!

 

Muôn đời lãng tử, thôi chìm đắm!

Vạn kiếp khách trần, hết nổi trôi!

Lượn đỉnh cô phong, dang cánh hạc

Qua sông, dạo chợ, mỉm môi cười!

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2018