Thầy thêm tuổi Đạo, tuổi Đời


Nhuốm màu sương gió của thời gian trôi


Hơn ba trăm sáu mươi ngày


Tại sao chỉ chúc hôm nay vậy cà?


Ai mừng sinh nhật nhất niên


Thầy tôi sinh nhật, sống thiền mỗi giây! 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2018