Trung Tâm Hộ TôngTrang Chủ


Con Đường Hạnh Phúc


Tác giả: Viên Minh1
Đồng Tác giả:
Trần Minh Tài

 

 

Mục Lục

 

 

Lời nói đầu 

PHẦN I

Khía cạnh thực tế của Đạo Phật

Ý nghĩa sự thực chứng

Con đường hạnh phúc

Vô thường

PHẦN II

Đối diện với đau khổ

Phật Giáo và sự thờ cúng

Đạo lý về nghiệp

Cúng dường cao thượng

PHẦN III

Chuyển hoá tư tưởng

Thu thúc lục căn

Nhân sanh trí tuệ

Con đường giải thoát

PHẦN IV

 

 

Chánh ngữ

Phật Giáo có phải là tôn giáo không?

Tấm gương người con hiếu

Cảm thắng ma vương

Đối trị tam chướng

Chữ khổ trong Đạo Phật

PHẦN V

Nhận lãnh trách nhiệm

Thoát vòng nô lệ

Vô ngã

Tiến trình giải thoát

Thất giác chi

PHẦN VI

Phỏng vần Hòa Thượng Shanti Bhadra

Thực tập thiền vipassanà

Bài tập thiền hành căn bản

Vấn đáp về thiền vipassan

 

 

-ooOoo-

LỜI NÓI ĐẦU

         

Chúng tôi viết những bài pháp ngắn nầy cho một tạp chí Phật Giáo vào những năm 1970 và 1971, sau đó Phật Học Viện Phật Bảo đã tập hợp các bài viết trên thành một tập sách và cho xuất bản lần đầu năm 1972 dưới tựa đề “Đạo Phật, Con Đường Hạnh Phúc”. Đến năm 1998, NXB Thuận Hoá cho phép xuất bản lần thứ hai dưới tựa đề “Con Đường Hạnh Phúc”.

         Vì là những bài báo có chủ đề riêng biệt, đăng tải vào mỗi kỳ khác nhau, nên đây không phải là một cuốn sách biên soạn chuyên đề có nội dung chi ly kỹ lưỡng, mà chỉ là những bài viết nhằm mục đích giới thiệu khái quát về những khía cạnh cần biết cho những người mới học Phật. Ngay cả có những Phật tử đã theo Phật Giáo từ lâu nhưng nặng tính tín ngưỡng nên chỉ biết cung kính, cúng dường, lễ bái, tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện, chứ không quan tâm đến giáo lý trong sáng, thực tiễn, khoa học, hữu ích cho đời sống của con người.

          Đạo Phật là đạo trí tuệ, nên ngay trong thời Phật Giáo Nguyên Thuỷ, Đức Phật  đã khẳng định không nên chỉ tin mà không tìm hiểu và thể nghiệm để chứng ngộ sự thật. Về sau, một vài tông phái Phật Giáo, vì lợi ích chuyển hoá quần chúng mê tín nên đã vận dụng hình thức tín ngưỡng hơi nhiều cho hợp với căn cơ trình độ của họ, từ đó một số Phật tử xao lãng trọng tâm trí tuệ và thực nghiệm của Đạo Phật.

          Với những bài viết khái quát nầy chúng tôi cố gắng và hy vọng giới thiệu được một Đạo Phật thật trong sáng, giản dị, còn nguyên vẹn, chưa bị pha trộn một quan niệm ngoại lai của bất cứ hệ thống tư tưởng hay tôn giáo nào khác. Vì vậy, lần xuất bản thứ ba nầy chúng tôi đã cố gắng hiệu đính lại tương đối kỹ càng cho nội dung phong phú và chính xác hơn.

          Phần Phụ Lục do Sư Khánh Hỷ (Trần Minh Tài) sưu tập để đáp ứng nhu cầu hành thiền mà hiện nay đông đảo Phật tử đang quan tâm. Phần này gồm hai cuộc phỏng vấn nhị vị thiền sư nổi tiếng ở Sri Lanka và Myanmar, cùng một số bài tập cơ bản về thiền Vipassanà theo trường phái của Ngài Thiền sư Mahàsi lừng danh ở Miến Điện.

Rất mong được quí vị độc giả góp ý chân tình để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn.

                  Trân trọng,

Tổ Đình Bửu Long, Mùa An cư 2549  

                                                                                         Tỷ kheo Viên Minh


[Đầu trang][Trở về trang Thư Viện]
updated: 2006