loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 22-01-2022

Câu hỏi:

Thưa thầy, thực tại hiện tiền quả là chìa khóa mở ra chân tướng trong mọi pháp môn phương tiện mà con tiếp xúc, và mọi pháp môn phương tiện mà con tiếp xúc càng làm cho thực tại hiện tiền của con vững chắc hơn. Quả là thấy cái thực nơi cái thực hay thấy cái ảo nơi cái ảo thì dễ nhưng thấy cái cực chân thực nơi cái cực huyễn ảo và thấy cái cực huyễn ảo nơi cái cực chân thực thì không dễ chút nào, nhưng khi đã thấy rồi thì sẽ không còn bị lay động nữa.

Năm xưa các Tổ thường đặt đệ tử vào giữa hai thái cực, mới nhìn dường như không có mối liên hệ gì với nhau, rồi mới thúc đẩy họ tự đột phá được ranh giới giữa cái cực ảo và cái cực thực, giữa sắc và không, giữa tục và chân, giữa hóa thành và bảo sở, giữa cái cực cao siêu và cái cực bình thường,... để khai thị và củng cố một cách dữ dội "nhất chân pháp giới". Khi đã lên tới tận cùng trời (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên), xuống tới tận cùng đất (Địa Ngục), điên đảo một phen rồi thì không còn gì có thể làm cho mình điên đảo nữa, chỉ còn lại thực tại thân, thọ, tâm, pháp trong lành, định tĩnh, sáng suốt hiện tiền.

Hôm qua con chợt nhớ tới Tâm Địa Pháp Môn khi trước con thấy trong ngữ lục Thiền Tông. Ban đầu con suy nghĩ chi ly và xa vời quá thành ra không thấy tâm địa pháp môn (cửa vào đất tâm), nhưng với tâm trực quan, đơn giản thì tự nhiên con lại có sở ngộ. Hóa ra trong tâm như mặt đất, như lăng kính, có khả năng nhuốm trùm thực tại. Như tâm nhuốm trùm sân hận đau khổ thì tất cả mười tám giới khúc xạ và ảnh hiện ra chúng sinh cùng quốc độ Địa Ngục; tâm nhuốm trùm tính chất tham xan đói khát thì tất cả mười tám giới khúc xạ và ảnh hiện ra chúng sinh cùng quốc độ A-tu-la; tâm nhuốm trùm tính chất ái dục ngũ giới thì tất cả mười tám giới khúc xạ và ảnh hiện ra chúng sinh cùng quốc độ người Tứ Đại Bộ Châu; tâm nhuốm trùm tính chất ái dục thập thiện thì tất cả mười tám giới khúc xạ và ảnh hiện ra chúng sinh cùng quốc độ trời Lục Dục; tâm nhuốm trùm tính chất ly dục nhập sắc thì tất cả mười tám giới khúc xạ và ảnh hiện ra chúng sinh cùng quốc độ trời Sắc Giới; tâm nhuốm trùm tính chất ly sắc nhập không thì tất cả mười tám giới khúc xạ và ảnh hiện ra chúng sinh cùng quốc độ trời Vô Sắc; tâm nhuốm trùm tính chất mê lầm bấn loạn thì tất cả mười tám giới khúc xạ và ảnh hiện ra chúng sinh cùng quốc độ Ma; tâm cần mẫn tu tập tứ đế mà thành Chính Giác thì thâm nhập quốc độ Thanh Văn; tâm cần mẫn quán chiếu nhân duyên mà thành Chính Giác thì thâm nhập quốc độ Duyên Giác; tâm cần mẫn lục độ vạn hạnh mà thành Đẳng Giác thì thâm nhập quốc độ Bồ Tát; tâm trong lành định tĩnh sáng suốt mà thành Diệu Giác thì thâm nhập quốc độ Như Lai.

Như vậy tính chất của thế giới biến chuyển theo tâm, tâm của chúng sinh như thế này sẽ dẫn tới tư duy và hành động thành ra nền văn minh như thế này, tâm của chúng sinh như thế kia sẽ dẫn tới tư duy và hành động thành ra nền văn minh như thế kia. Khi đã qua được cửa Tâm Địa Pháp Môn hay khai được mắt Tâm Địa Pháp Nhãn thì có thể liễu giải các Phương Tiện Thiện Xảo. Chẳng hạn như những mô tả về Tam Giới của Vọng Tâm có nói đến Tam Luân, Cửu Sơn, Bát Hải, Tứ Đại Bộ Châu, Địa Ngục, Địa Cư Thiên, Không Cư Thiên. Qua Tâm Địa Pháp Môn, khi nói về Hư Không là nói về sự vô biên vô chất của tâm, khi nói về Phong Luân là nói về sự dao động của tâm, khi nói về Kim Luân là nói về sự kiên cố của tâm, khi nói về Thủy Luân là nói về sự nhu nhuận của tâm, khi nói về Địa Luân là nói về sự thô ráp của tâm, khi nói về Tu Di Sơn phong phú cao quý là nói về nơi tích thiện kiên cố của tâm, khi nói về Thiết Vi Sơn nghèo nàn thô lậu là nói về nơi tích ác kiên cố của tâm, khi nói về Tứ Đại Bộ Châu là nói về nơi thiện ác giao thoa của tâm, khi nói về Bát Hàn Địa Ngục là nói về nơi lạnh lẽo khổ cực của tâm, khi nói về Bát Nhiệt Địa Ngục là nói về nơi bức bối khổ sở của tâm, khi nói về Địa Cư Thiên là nói về nơi an vui dựa trên tâm thiện dục, khi nói về Không Cư Thiên là nói về nơi an vui dựa vào tâm ly dục hoặc tâm ly sắc, càng gần núi Thiết Vi thì càng sống chật vật, càng gần núi Tu Di thì càng sống thoải mái, càng lên cao trên núi Tu Di thì càng hoan hỷ tự tại,…. Hoặc khi nói về hỏa tai là nói về sự bùng lên của lửa sân hận, khi nói về thủy tai là nói về sự ngập tràn của nước tham dục, khi nói về phong tai hủy hoại từ Địa Ngục đến cõi Tam Thiền là nói về sự dao động của gió si mê, khi nói về Bất Sát Sinh là không đối kháng và tiêu diệt mà bao dung và tôn trọng mọi trạng thái hiện hữu của tâm, khi nói về Bất Thâu Đạo là không ôm giữ và chiếm hữu mà buông bỏ và hoàn trả mọi trạng thái hiện hữu của tâm, khi nói về Bất Tà Dâm là không nhập nhằng và lai tạp mà mạch lạc và tinh thuần mọi trạng thái hiện hữu của tâm, khi nói về Bất Võng Ngữ là không ngụy trang và biến tướng mà phô bày và trình diện mọi trạng thái hiện hữu của tâm, Bất Ẩm Tửu là không đắm đuối và lệ thuộc mà tỉnh thức và làm chủ mọi trạng thái hiện hữu của tâm. Bất sát sinh là không giết hại chúng sinh, nhưng chúng sinh không phải chỉ là thân vật lý mà xét cho cùng cái làm nên giá trị của các dạng sống là tâm. Như sự hiện hữu của trạng thái tâm có thiện quả nhưng còn nặng tật đố chính là sự hiện hữu của chúng sinh a-tu-la, thiện quả làm nên sức mạnh to lớn của a-tu-la, tật đố làm nên tính cạnh tranh để thống trị của a-tu-la. Bất sát sinh là khi trạng thái tâm ấy hiện ra thì ta không đối kháng tiêu diệt nó vì mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân hợp lý của nó, nó là nguyên liệu quý giá cho sự giác ngộ giải thoát, điều cần thiết không phải là lựa cái này bỏ cái kia mà phải trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là thì mới học ra được bài học giác ngộ giải thoát. Hoặc Cuộc chiến giữa A-tu-la được trợ giúp bởi Phi Pháp Long với Chư Thiên được trợ giúp bởi các Hành Pháp Long, qua Tâm Địa Pháp Nhãn là sự xung đột nổi lên giữa trạng thái tâm hoan hỷ tích thiện và trạng thái tâm tật đố tích thiện, tâm hoan hỷ tích thiện được hỗ trợ bởi sự biến hóa của môi trường thiện, tâm tật đố tích thiện được hỗ trợ bởi sự biến hóa của môi trường bất thiện. Cuộc chiến giữa Ma Vương được trợ giúp bởi ma nữ ma quân với Thánh Nhân được làm chứng bởi đại địa là sự mâu thuẫn nổi lên giữa tâm mê lầm bấn loạn và tâm trong lành định tĩnh sáng suốt, tâm mê lầm bấn loạn được trợ lực bởi sự lừa phỉnh cám dỗ từ vẻ bề ngoài hấp dẫn hay sự đe dọa bức bách từ vẻ ngoài dữ dằn, tâm trong lành định tĩnh sáng suốt được phát minh và chứng minh bởi từng sát na thực tại hiện tiền kiên cố. Khi thấy ra tất cả nơi tâm thì biết rằng tâm là cội gốc thân cận và thiết thực nhất mà mình có. Tâm ấy không phải là một linh hồn vĩnh cửu mà là tính biết vốn tròn đầy, không sinh, không diệt sẵn có nơi mình.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2022

Câu hỏi:

Dạ,
Con mới đọc được câu hỏi của một anh/chị hỏi về em bé 9 tuổi thường có những suy nghĩ về cái chết, về nỗi sợ mất đi người thân yêu của mình. Con đang học về giáo dục và các thầy cô giảng viên của con có chia sẻ về tâm thức trẻ 9 tuổi khá đặc biệt. Bỗng dưng các bạn có cái nhìn phần nào đó tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong các bạn sẽ dấy lên nỗi sợ về cái chết, về sự chia cắt với bố mẹ. Thậm chí các bạn sẽ có những câu hỏi về cái chết. Đó là sự phát triển rất bình thường của các bạn (nếu các bạn không bị tác động đặc biệt nào đó từ bên ngoài). Điều tốt nhất có thể làm với bạn là coi điều đó bình thường và ở bên bạn thật an yên, giúp bạn hiểu được là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bố mẹ luôn ở bên bạn và giúp bạn đi qua giai đoạn này một cách thật êm đềm.
Con hi vọng chia sẻ của con có thể giúp được phần nào cho anh/chị có bạn nhỏ 9 tuổi đó ạ.
Con xin kính chào Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2022

Câu hỏi:

Con kính bạch Sư Ông,
Con thường nghe người ta nói cụm từ Thân - Tâm - Trí. Con chỉ biết là có Tâm và Tâm sở như Abhidhamma nói. Còn Tâm và Trí ở trên là thế nào con không rõ. Xin Sư chỉ cho con được biết. Con cảm ơn Sư. Chúc khỏe mạnh và bình an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Thưa thầy trong cuộc sống chỉ cần sống không hại mình, hại người và thường chánh niệm tỉnh giác là đủ phải không ạ? Con thành kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2022

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy tin sâu nhân quả là điều tất yếu của những bậc thức giả. Nhưng sự việc vừa qua, một bé gái 8 tuổi đã bị dì ghẻ đánh đập dã man đến chết đã làm dư luận cả nước phần nộ. Mọi người đều kết tội gắt gao về hành động bạo ngược này. Nhưng cứ theo những quy luật nhân quả thì sự kết án người dì ghẻ này là không đúng. Vì người này chỉ hành động theo quy luật nhân quả?
Và cháu bé thọ quả báo là điều tất nhiên? Vì cháu bé phải gánh chịu những gì mà do nghiệp quả đời trước mình gây tạo?
Nếu như vậy quy luật nhân quả chỉ là một bộ máy không hơn không kém... Và những tội ác chẳng phải là tội ác. Không có hành động được gọi là tội ác là tội ác cả? Dư luận và pháp luật thế gian đã làm công việc cản trở quy luật tự nhiên? Mong được Thầy giải thích dùm con ạ! Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2022

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy cho con hỏi, khi con nghe hoặc nhìn thấy các con vật như chó, lợn, mèo... bị giết thịt tâm con đau nhói con chỉ biết bất lực niệm câu thần chú vãng sanh cho những con vật đó mà ko đủ tiền để mua lại mạng sống cho chúng nó. Con buồn mất mấy ngày mới nguôi ngoai và tự trách bản thân mình kém cỏi không đủ điều kiện kinh tế cứu giúp chúng. Thưa Thầy cho con hỏi đó có phải là sự vận hành hoàn hảo của Pháp, hay chẳng qua nó ko vừa ý với con không ạ? Chẳng nhẽ chúng đáng phải chết như vậy sao, con rất buồn và hay khóc khi đặt mình vào những con vật bị giết hại đó con không chịu nổi đau lòng lắm ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-01-2022

Câu hỏi:

Dạ con xin chúc sư ông có nhiều sức khoẻ ạ. Hôm nay con có câu hỏi xin sư ông giải đáp dùm con về từ buông xả. Khi hữu sự là mình buông cái tâm tìm kiếm để trở về với thực tại. Còn khi vô sự thì mình thư giãn buông xả để tâm tự nhiên mà thấy. Ví dụ như các tập khí nổi lên mình chỉ thấy thôi không phản ứng gì. Con thấy 2 cái buông này hơi khác nhau phải không ạ. Một bên là đưa tâm về thực tại. Bên kia là để tâm hoạt động tự nhiên mà không phản ứng gì. Con xin sư ông chỉ dạy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-01-2022

Câu hỏi:

Xin thầy cho con hỏi: tầm tứ trong thiền định nó khác tâm sở tầm (vitakka), và Tầm trong chi pháp của Bát thánh đạo (chánh tư duy) là như thế nào ạ, con xin đảnh lễ thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-01-2022

Câu hỏi:

Thầy hoan hỷ cho con hỏi ý nghĩa câu "pháp giới nhất chân" và câu "Thúy trúc hoàng hoa phi cảnh ngoại - Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân"

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-01-2022

Câu hỏi:

Chào thầy,cho phép con nêu câu hỏi ạ:

1. Mỗi người chúng ta đều có sẵn TÂM BẤT SINH vô hình, vô tướng, luôn sẵn có và vĩnh hằng - thấy rõ tất cả, kể cả lúc anh vui hay buồn, thương hay ghét, được hay mất... thì tánh biết vẫn không mất đi. Chỉ vì chạy theo cái được mất, thương ghét, vui hay buồn mà không nhận ra TÁNH BIẾT của mình thôi - đúng không thầy?

2. TÂM BẤT SINH và TÁNH BIẾT là cùng nghĩa với nhau - phải không ạ?

Xem Câu Trả Lời »