loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1326) nguyên lý tu tập (1135) cuộc sống (819) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (567) tri ân (554) thơ (476) Hỏi & Đáp về Phật giáo (471) Thiền (370) bản ngã & đại ngã (313) tánh biết & tướng biết (281) bệnh tật (258) sự thật, chân lý, pháp, tánh (247) xuất gia & tại gia (227) Thiền Minh Sát - Vipassanā (226) thiền định (221) buông (202) bất an & sợ hãi (189) kinh & sách (175) Lịch Thầy giảng pháp (172) chúc mừng năm mới (168) tùy duyên thuận pháp (164) hồi hướng, phước lực & tâm lực (157) nghiệp (154) vô thường, khổ & vô ngã (151) tụng kinh & niệm Phật (150) thực chứng & giác ngộ (146) giao tiếp & ứng xử (143) như nó đang là (143) tình yêu & hôn nhân (136) ý nghĩa cuộc đời (133) tâm sân (128) khổ đau (124) sát sinh & phóng sinh (114) nhân quả (113) người âm & cõi âm (112) trong thấy chỉ có thấy (105) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (100) thận trọng - chú tâm - quan sát (99) giới luật (98) pháp thoại (98) Tứ Niệm Xứ (98) chân đế & tục đế (97) chúc mừng khánh tuế (97) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (94) thực hành chưa đúng (94) nghi lễ (93) Bát Chánh Đạo (91) quy y Tam Bảo (86) bắt đầu tu học (84) tái sinh (84) tông phái (83) chia sẻ pháp & khai thị (80) Thiện ác đúng sai (79) Niệm tâm (69) tự biết mình (69) ngũ uẩn (66) giáo dục & dạy con (64) pháp đối trị (64) thờ cúng (64) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (63) khổ đế (62) sống trọn vẹn (62) cô đơn & độc lập (61) vô minh & ái dục (61) niệm hơi thở, sự thở (60) sám hối & tạ ơn (59) tử vi, phong thủy, bói toán (58) ba-la-mật (57) Niết-bàn (57) tâm từ (56) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (56) tự nhiên & vô tâm (54) giấc mơ (52) thiền tuệ (52) luân hồi (49) quán chiếu & quán tưởng (49) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (49) giới định tuệ (46) ngã mạn (45) niệm sự chết (45) Tội & phước (45) từ thiện (45) ăn chay & ăn mặn (44) tương giao - mối quan hệ (44) hiếu thảo (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) vi diệu pháp & duy thức học (42) Dâng y Kathina (41) mất ngủ (41) tôn giáo khác (40) tâm (39) định mệnh (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) sinh tử & sinh diệt (34) Tứ Diệu Đế (34) vô ngã vị tha (34) ngoại đạo & chánh đạo (33) Như lý tác ý (33) thấy tức là buông (33) bố thí (32) giải thoát (32) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (32) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (32) trí tuệ & từ bi (32) Niệm thọ (31) tâm si (30) tánh không (30) trì chú (30) ngôn từ (28) nhân & duyên (28) tang lễ (28) Tự lực và tha lực. (28) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tánh tướng thể dụng (27) thái độ - trạng thái (27) vô sư trí & hậu đắc trí (27) gia đình (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) luân xa (25) ma nhập (25) nhẫn nại (25) Niệm pháp (25) bát quan trai giới (24) bất toàn & hoàn toàn (24) đạo & đời (24) tâm tham (24) Trà Đạo (24) cúng dường (23) làm công quả & hùn phước (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) cầu & nguyện (22) đức tin & niềm tin và mê tín (22) hữu thức hóa vô thức (22) khoa học (22) vô minh (22) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (21) bùa chú (20) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (20) hai mặt, nhị nguyên (19) Niệm thân (19) pháp học & pháp hành (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) hạnh đầu đà (17) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (17) năng và sở (17) trầm cảm (17) 37 phẩm trợ Đạo (16) hôn trầm (16) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (16) chánh định (15) mệt mỏi - chán nản (14) phân vân & hoài nghi (14) tâm lý học (14) tham, sân & si (14) Thất giác chi (14) tứ đại (14) cận tử nghiệp (13) phước đức (13) thập nhị nhân duyên (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) không bước tới, không dừng lại (12) phá thai (12) sinh - hữu - tác - thành (12) Lão Tử & Trang Tử (11) lý và sự (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) Tứ như ý túc (11) xá lợi (11) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) tâm bình thường là Đạo (10) tạo tác (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) sát-na định (9) tầm và tứ (9) tự sát (9) Bát Nhã Tâm Kinh (8) chấp Ngã - chấp Pháp (8) Chư Thiên (8) Dịch Lý (8) Khổng Tử (8) tri kiến thanh tịnh (8) y pháp bất y nhân (8) cảm xúc và cảm giác (7) Danh & Sắc (7) sanh hữu tác thành (7) tánh đế & thánh đế (7) thời gian tâm lý (7) tứ chánh cần (7) xuất hồn (7) Đại Thừa (6) Hối hận & ăn năn (6) thân kiến (6) thu thúc lục căn (6) duy tác (5) Năm triền cái (5) Pháp luân công (5) sở tri & sở đắc (5) tứ nhiếp pháp (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) luật hấp dẫn (4) nhân điện (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) cứu độ (2) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2) vô tướng tu tập (2)