loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1563) nguyên lý tu tập (1161) cuộc sống (859) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (606) tri ân (586) Hỏi & Đáp về Phật giáo (487) thơ (479) Thiền (394) bản ngã & đại ngã (346) tánh biết & tướng biết (299) sự thật, chân lý, pháp, tánh (295) bệnh tật (269) thiền định (239) xuất gia & tại gia (239) Thiền Minh Sát - Vipassanā (238) buông (218) bất an & sợ hãi (209) kinh & sách (193) hồi hướng, phước lực & tâm lực (180) tùy duyên thuận pháp (180) chúc mừng năm mới (178) thực chứng & giác ngộ (173) Lịch Thầy giảng pháp (172) nghiệp (169) tụng kinh & niệm Phật (167) giao tiếp & ứng xử (163) như nó đang là (161) vô thường, khổ & vô ngã (160) tâm sân (145) tình yêu & hôn nhân (145) ý nghĩa cuộc đời (143) trong thấy chỉ có thấy (132) nhân quả & nghiệp báo (130) khổ đau (129) người âm & cõi âm (127) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (123) sát sinh & phóng sinh (120) thận trọng - chú tâm - quan sát (115) pháp thoại (114) giới luật (112) tự biết mình (111) chân đế & tục đế (106) Tứ Niệm Xứ (103) Bát Chánh Đạo (102) thực hành chưa đúng (102) chúc mừng khánh tuế (97) nghi lễ (97) bắt đầu tu học (95) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (94) chết & tái sinh (93) chia sẻ pháp & khai thị (92) Thiện ác đúng sai (91) quy y Tam Bảo (90) sống trọn vẹn (84) tông phái (84) ngũ uẩn (73) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (72) giáo dục & dạy con (71) thờ cúng (71) khổ đế (70) Niệm tâm (70) vô minh & ái dục (70) pháp đối trị (69) cô đơn & độc lập (68) sám hối & tạ ơn (67) tử vi, phong thủy, bói toán (67) ba-la-mật (63) Sinh tử & Niết-bàn (63) tự nhiên & vô tâm (62) niệm hơi thở, sự thở (62) quan sát, quán chiếu & quán tưởng (60) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (60) tâm từ (59) thiền tuệ (59) tương giao - mối quan hệ (56) giấc mơ (52) luân hồi (52) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (52) hiếu thảo (50) ngã mạn (49) giới định tuệ (48) từ thiện (47) mất ngủ (46) Tội & phước (46) ăn chay & ăn mặn (45) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (45) niệm sự chết (45) tâm (43) vi diệu pháp & duy thức học (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) Dâng y Kathina (42) sinh tử & sinh diệt (42) thấy tức là buông (42) tôn giáo khác (42) vô ngã vị tha (40) chánh định & sát-na định (38) Tứ Diệu Đế (38) giải thoát (37) định mệnh (36) Như lý tác ý (35) tâm si (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) ngoại đạo & chánh đạo (33) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (33) trí tuệ & từ bi (33) bố thí (32) nhân & duyên (32) nhẫn nại, kham nhẫn, nhẫn nhục (32) Niệm thọ (32) tánh không (32) trì chú (32) ngôn từ & vô ngôn (30) bát quan trai giới (29) đạo & đời (29) Niệm pháp (29) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (29) tang lễ (29) tánh tướng thể dụng (29) Tự lực và tha lực. (29) vô sư trí & hậu đắc trí (29) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (28) tâm tham (28) đức tin & niềm tin và mê tín (27) gia đình (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) thái độ - trạng thái (27) cúng dường (26) ma nhập (26) thề nguyện & cầu nguyện (26) bùa chú (25) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) làm công quả & hùn phước (25) luân xa (25) bất toàn & hoàn toàn (24) khoa học (24) Trà Đạo (24) hữu thức hóa vô thức (23) Minh & Vô minh (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) Tịnh Độ Tông (21) trầm cảm (21) Niệm thân (20) pháp học & pháp hành (20) phước đức (20) hai mặt, nhị nguyên (19) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (19) mệt mỏi - chán nản (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) năng và sở (18) phân vân & hoài nghi (18) Trung Đạo (18) 37 phẩm trợ Đạo (17) hạnh đầu đà (17) hôn trầm (17) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (17) tâm lý học (17) cận tử nghiệp (16) thập nhị nhân duyên (16) tâm bình thường là Đạo (15) tham, sân & si (15) Thất giác chi (15) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (15) pháp hữu vi - pháp vô vi (14) tri kiến thanh tịnh (14) tứ đại (14) căn cơ tu học (13) không bước tới, không dừng lại (13) sinh - hữu - tác - thành (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) Lão Tử & Trang Tử (12) phá thai (12) Tứ như ý túc (12) Bát Nhã Tâm Kinh (11) lý và sự (11) nhàm chán (11) xá lợi (11) chấp Ngã -chấp Pháp - chấp Thường - chấp Đoạn (10) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) tạo tác (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) thời gian tâm lý (10) Dịch Lý (9) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) tầm và tứ (9) tự sát (9) cảm xúc và cảm giác (8) Chư Thiên (8) Danh & Sắc (8) Hối hận & ăn năn (8) Khổng Tử (8) xuất hồn (8) y pháp bất y nhân (8) sanh hữu tác thành (7) tánh đế & thánh đế (7) tứ chánh cần (7) Đại Thừa (6) sở tri & sở đắc (6) thân kiến (6) thu thúc lục căn (6) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (5) duy tác (5) luật hấp dẫn (5) Năm triền cái (5) Pháp luân công (5) tứ nhiếp pháp (5) vô niệm (5) danh khái niệm & tướng khái niệm (4) nhân điện (4) rỗng rang - lặng lẽ - trong sáng (4) Nhất tâm bất loạn (2)