loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1212) nguyên lý tu tập (1120) cuộc sống (787) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (543) tri ân (540) thơ (475) Hỏi & Đáp về Phật giáo (453) Thiền (358) bản ngã & đại ngã (293) tánh biết & tướng biết (276) bệnh tật (252) Thiền Minh Sát - Vipassanā (225) sự thật, chân lý, pháp, tánh (224) xuất gia & tại gia (222) thiền định (213) buông (196) bất an & sợ hãi (180) Lịch Thầy giảng pháp (172) kinh & sách (171) chúc mừng năm mới (159) tùy duyên thuận pháp (154) hồi hướng, phước lực & tâm lực (146) nghiệp (143) vô thường, khổ & vô ngã (143) tụng kinh & niệm Phật (141) Thực tại như nó đang là (137) thực chứng & giác ngộ (136) giao tiếp & ứng xử (130) Tình yêu (128) tâm sân (125) ý nghĩa cuộc đời (121) khổ đau (119) người âm & cõi âm (109) nhân quả (108) sát sinh & phóng sinh (102) pháp thoại (94) Tứ Niệm Xứ (94) chân đế & tục đế (93) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (93) nghi lễ (93) giới luật (92) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (91) thực hành chưa đúng (90) trong thấy chỉ có thấy (87) thận trọng - chú tâm - quan sát (86) quy y Tam Bảo (85) Bát Chánh Đạo (83) tông phái (78) chia sẻ pháp & khai thị (77) bắt đầu tu học (76) tái sinh (75) Thiện ác đúng sai (72) Niệm tâm (68) chúc mừng khánh tuế (63) ngũ uẩn (63) giáo dục & dạy con (62) pháp đối trị (61) cô đơn & độc lập (59) khổ đế (59) vô minh & ái dục (59) thờ cúng (58) ba-la-mật (57) sám hối & tạ ơn (57) niệm hơi thở, sự thở (55) Niết-bàn (55) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (55) tử vi, phong thủy, bói toán (54) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (54) thiền tuệ (51) tâm từ (49) giấc mơ (48) tự nhiên & vô tâm (47) tự biết mình (47) ngã mạn (45) niệm sự chết (45) quán chiếu (45) Tội & phước (45) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (45) giới định tuệ (44) ăn chay & ăn mặn (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) từ thiện (42) hiếu thảo (41) luân hồi (41) vi diệu pháp & duy thức học (41) Dâng y Kathina (40) tôn giáo khác (39) tương giao - mối quan hệ (37) mất ngủ (36) sống trọn vẹn (36) tâm (36) định mệnh (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) sinh tử & sinh diệt (34) ngoại đạo & chánh đạo (33) bố thí (32) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (32) giải thoát (31) trí tuệ & từ bi (31) Như lý tác ý (30) Niệm thọ (30) tánh không (30) thấy tức là buông (30) trì chú (29) vô ngã vị tha (29) tâm si (28) Tứ Diệu Đế (28) Tự lực và tha lực. (28) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (27) ngôn từ (27) nhân & duyên (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tánh tướng thể dụng (27) gia đình (26) thái độ - trạng thái (26) vô sư trí & hậu đắc trí (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) ma nhập (25) nhẫn nại (25) Niệm pháp (25) tang lễ (25) bất toàn & hoàn toàn (24) luân xa (24) tâm tham (24) Trà Đạo (24) đạo & đời (23) làm công quả & hùn phước (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) bát quan trai giới (22) đức tin & niềm tin và mê tín (21) cúng dường (20) khoa học (20) vô minh (20) hai mặt, nhị nguyên (19) pháp học & pháp hành (19) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) bùa chú (18) Niệm thân (18) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (18) cầu & nguyện (17) hạnh đầu đà (17) hữu thức hóa vô thức (17) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (17) hôn trầm (16) năng và sở (16) 37 phẩm trợ Đạo (15) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (15) trầm cảm (15) chánh định (14) mệt mỏi - chán nản (14) tứ đại (14) phân vân & hoài nghi (13) Thất giác chi (13) tứ oai nghi (13) cận tử nghiệp (12) chân-thiện-mỹ (12) phá thai (12) sinh - hữu - tác - thành (12) tâm lý học (12) thập nhị nhân duyên (12) không bước tới, không dừng lại (11) Lão Tử & Trang Tử (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) phước đức (11) xá lợi (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) lý và sự (10) tham thoại đầu (10) tham, sân & si (10) thần thông (10) Tứ như ý túc (10) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) sát-na định (9) tầm và tứ (9) tạo tác (9) tự sát (9) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (9) Bát Nhã Tâm Kinh (8) Dịch Lý (8) Khổng Tử (8) tâm bình thường là Đạo (8) y pháp bất y nhân (8) cảm xúc và cảm giác (7) chấp Ngã - chấp Pháp (7) Chư Thiên (7) Danh & Sắc (7) sanh hữu tác thành (7) thời gian tâm lý (7) tri kiến thanh tịnh (7) tứ chánh cần (7) xuất hồn (7) Đại Thừa (6) Hối hận & ăn năn (6) thân kiến, hoài nghi (6) thu thúc lục căn (6) Pháp luân công (5) tứ nhiếp pháp (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) luật hấp dẫn (4) Năm triền cái (4) nhân điện (4) sở tri & sở đắc (4) tánh đế & thánh đế (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) cứu độ (2) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2) vô tướng tu tập (2)