loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1461) nguyên lý tu tập (1151) cuộc sống (842) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (588) tri ân (568) Hỏi & Đáp về Phật giáo (481) thơ (479) Thiền (385) bản ngã & đại ngã (330) tánh biết & tướng biết (291) sự thật, chân lý, pháp, tánh (278) bệnh tật (266) xuất gia & tại gia (234) thiền định (229) Thiền Minh Sát - Vipassanā (228) buông (205) bất an & sợ hãi (204) kinh & sách (184) Lịch Thầy giảng pháp (172) tùy duyên thuận pháp (172) hồi hướng, phước lực & tâm lực (169) chúc mừng năm mới (168) nghiệp (162) tụng kinh & niệm Phật (160) thực chứng & giác ngộ (158) vô thường, khổ & vô ngã (155) giao tiếp & ứng xử (153) như nó đang là (149) ý nghĩa cuộc đời (141) tình yêu & hôn nhân (140) tâm sân (136) khổ đau (125) người âm & cõi âm (121) nhân quả (121) sát sinh & phóng sinh (117) trong thấy chỉ có thấy (110) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (108) thận trọng - chú tâm - quan sát (108) giới luật (106) pháp thoại (106) Tứ Niệm Xứ (102) chân đế & tục đế (101) thực hành chưa đúng (98) Bát Chánh Đạo (97) chúc mừng khánh tuế (97) nghi lễ (96) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (94) chết & tái sinh (91) bắt đầu tu học (89) quy y Tam Bảo (88) tự biết mình (86) Thiện ác đúng sai (84) chia sẻ pháp & khai thị (83) tông phái (83) ngũ uẩn (70) Niệm tâm (70) thờ cúng (69) pháp đối trị (68) giáo dục & dạy con (67) sống trọn vẹn (67) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (66) cô đơn & độc lập (65) vô minh & ái dục (65) khổ đế (64) sám hối & tạ ơn (63) niệm hơi thở, sự thở (61) tử vi, phong thủy, bói toán (61) Niết-bàn (60) tự nhiên & vô tâm (58) tâm từ (58) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (58) ba-la-mật (57) quán chiếu & quán tưởng (55) giấc mơ (52) thiền tuệ (52) luân hồi (51) tương giao - mối quan hệ (50) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (49) giới định tuệ (47) hiếu thảo (47) ăn chay & ăn mặn (45) ngã mạn (45) niệm sự chết (45) Tội & phước (45) từ thiện (45) mất ngủ (43) vi diệu pháp & duy thức học (43) chúc mừng ngày nhà giáo (42) Dâng y Kathina (42) tâm (41) tôn giáo khác (40) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (38) Tứ Diệu Đế (38) vô ngã vị tha (38) sinh tử & sinh diệt (36) định mệnh (35) thấy tức là buông (35) nhận ghi chép pháp thoại (34) giải thoát (33) ngoại đạo & chánh đạo (33) Như lý tác ý (33) bố thí (32) nhân & duyên (32) Niệm thọ (32) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (32) tâm si (32) trí tuệ & từ bi (32) trì chú (31) tánh không (30) tánh tướng thể dụng (29) bát quan trai giới (28) ngôn từ (28) nhẫn nại (28) Niệm pháp (28) tang lễ (28) Tự lực và tha lực. (28) vô sư trí & hậu đắc trí (28) đạo & đời (27) gia đình (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) thái độ - trạng thái (27) ma nhập (26) tâm tham (26) cúng dường (25) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) đức tin & niềm tin và mê tín (25) làm công quả & hùn phước (25) luân xa (25) bất toàn & hoàn toàn (24) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (24) Trà Đạo (24) hữu thức hóa vô thức (23) khoa học (23) phóng sinh (23) tẩu hỏa nhập ma (23) cầu & nguyện (22) vô minh (22) bùa chú (21) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (21) Niệm thân (20) pháp học & pháp hành (20) hai mặt, nhị nguyên (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (18) năng và sở (18) phước đức (18) trầm cảm (18) 37 phẩm trợ Đạo (17) hạnh đầu đà (17) hôn trầm (17) cận tử nghiệp (16) chánh định (16) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (16) mệt mỏi - chán nản (15) tâm lý học (15) tham, sân & si (15) thập nhị nhân duyên (15) Thất giác chi (15) phân vân & hoài nghi (14) tứ đại (14) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (14) sinh - hữu - tác - thành (13) tứ oai nghi (13) chân-thiện-mỹ (12) không bước tới, không dừng lại (12) Lão Tử & Trang Tử (12) phá thai (12) Tứ như ý túc (12) lý và sự (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) sát-na định (11) xá lợi (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) tâm bình thường là Đạo (10) tạo tác (10) tham thoại đầu (10) thần thông (10) Bát Nhã Tâm Kinh (9) Dịch Lý (9) không sợ hãi - vô úy (9) Pháp danh (9) tầm và tứ (9) thời gian tâm lý (9) tự sát (9) cảm xúc và cảm giác (8) chấp Ngã - chấp Pháp (8) Chư Thiên (8) con đường Trung Đạo (8) Khổng Tử (8) tri kiến thanh tịnh (8) xuất hồn (8) y pháp bất y nhân (8) Danh & Sắc (7) Hối hận & ăn năn (7) sanh hữu tác thành (7) tánh đế & thánh đế (7) tứ chánh cần (7) Đại Thừa (6) sở tri & sở đắc (6) thân kiến (6) thu thúc lục căn (6) duy tác (5) Năm triền cái (5) Pháp luân công (5) tứ nhiếp pháp (5) danh khái niệm & tướng khái niệm (4) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) luật hấp dẫn (4) nhân điện (4) vô niệm (4) cứu độ (3) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2)