loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 31 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Tự lực và tha lực.'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 11-01-2010

Câu hỏi:

Kính thưa Sư.
Con có hai câu hỏi:
1- Đạo Phật có nói về Tha Lực va Tự Lực.
Tự lực bằng Giới Định Tuệ.
Tha lực là nhờ vào sự hộ trì của chư Phật.
Phái Mật Tông thường tổ chức rất nhiều Lễ Tịnh Hoả, Lễ cầu nguyện...
Theo Sư, tu tập bằng Tự lực có đủ không?
Cầu nguyện quá nhiều như vậy có phải là mê tín không?
2- Sư nói khi lạy Phật Thích Ca là kính nhớ công đức, bi trí tuyệt vời của Phật chứ không phải cầu nguyện Phật, vì Phật không thể làm nên ước mơ của Phật tử.
Riêng Phật Di Đà, Phật Dược Sư, Quán Thế Âm... Cầu nguyện các Phật nầy thì sao?
Tóm lại chúng con có nên cầu nguyện không, hay chỉ "lặng lẽ" tu để giải thoát thôi?
Con nghe theo lời khuyên của một Thầy, nên trước bàn Phật con hay nguyện câu nầy: "Con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y tam bảo. Xin ơn trên gia hộ cho đệ tử đời đời kiếp kiếp gặp được chánh pháp và chân minh sư". Thầy nghĩ sao về điều nầy?
Kính thư.
Chúc Hân

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »