loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 187 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'kinh & sách'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 19-09-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy! Cho con hỏi:
Trong Đại Kinh Phương Quảng có nhắc tới:
- Tâm giải thoát quả.
- Tâm giải thoát quả công đức.
- Tuệ giải thoát quả.
- Tuệ giải thoát quả công đức.
Nó có ý nghĩa sai khác gì ạ? Cảm ơn Thầy. Chúc thầy sức khỏe!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-08-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy!
Con thành tâm đảnh lễ Thầy ạ.
Thầy cho con hỏi về bài Kinh Khu Rừng, xin Thầy chỉ dạy cho con ạ.
1- Như thế nào là niệm được an trú, niệm không được an trú.
2- Như thế nào là tâm tư được định tĩnh, không được định tĩnh
3- Như thế nào là các lậu hoặc được đoạn trừ, không được đoạn trừ
4- Như thế nào là vô thượng an ổn khỏi các ách phược được chứng đạt, không được chứng đạt.
Con chưa hiểu được các khái niệm này.
Con cảm ơn Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-08-2016

Câu hỏi:

Kinh thưa thầy giải thích dùm con đoạn kinh của kinh "Tất cả các lậu hoặc" như sau:
Vị ấy không như lý tác ý như sau: "Ta có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai?" Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng sanh này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu?".
Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà kiến này khởi lên: "Ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; "Ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật như chơn; "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn. "Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; hay tà kiến này khởi lên với người ấy: "Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn, không chuyển biến, và sẽ vĩnh viễn tồn tại". Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau.
Con không hiểu tại sao vị ấy không như lý tác ý như trên mà lại phải mắc sáu tà kiến, còn như nếu có như lý tác ý thì không mắc các tà kiến hay sao? Con chưa hiểu đoạn kinh này. Kính xin thầy thầy giảng giải cho con được hiểu. Trân trọng cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-06-2016

Câu hỏi:

Kính Sư! Con thấy trong hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh điển Kinh Tương Ưng Nhân Duyên - Kinh Ẩn Sĩ Ngoại Đạo (susima paribbajaka sutta) nhưng Hòa Thượng Minh Châu không dịch Kinh này có nói một vị A La Hán giải thoát nhờ Tuệ Minh Sát thuần tuý mà không có đắc các tầng thiền và vị này cũng không chứng đắc thần thông. Mong Thầy giảng cho con về vấn đề này được không ạ? Tu Minh Sát có thể chứng đắc quả vị A La Hán mà không thông qua 4 Định hữu sắc sao Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-06-2016

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy!
Xin Thầy giảng cho con hiểu rõ hơn câu kinh này: "Phật nói: Các pháp sanh ra duy tâm biến hiện. Tâm là cái thể của tất cả thế giới vi trần, của mọi nguyên nhân và kết quả…" (Lời Phật nói với Ngài A Nan trong đoạn đối thoại về tâm).
Con cám ơn Thầy. Chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-06-2016

Câu hỏi:

"10 phiền não gây trở ngại cho Tuệ Minh Sát đều do Thiền Định gây ra. Con không chịu đọc những Hỏi Đáp trước đây về Thiền Định nên lại hỏi điều mà Thầy đã trả lời ít nhất 10 lần rồi rằng Thiền Định Hữu Vi Hữu Ngã không phải là chánh định Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo. Đoạn Kinh con trích dẫn hoàn toàn không ám chỉ Định Hữu Vi Hữu Ngã mà rõ ràng là mô tả chánh định. Nếu định nào cũng như nhau thì sao thì sao có chánh định, tà định được. Nếu con không chịu nghe lời cảnh báo của Thầy thì cứ hành Thiền Định đi rồi trước sau cũng thấy ra đâu là chánh đâu là tà thôi"

Con xin cảm ơn Thầy đã chỉ ra, vì hiểu biết của con còn hạn chế nên cứ phân vân mãi, do số lượng hỏi đáp cũng nhiều (trên 600 trang) nên con cũng chưa đọc hết được, con sẽ tìm lại các Hỏi Đáp này về thiền định để hiểu hiểu rõ hơn và xem các thời pháp của Thầy về hành Thiền Minh Sát.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-06-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy. Xin Thầy cho biết rằng con nên bắt đầu đọc Kinh điển nào để con thấu hiểu Pháp thấy ra sự thật trong Đạo. Thí dụ là Bộ Kinh Tam Tạng, Kinh Trung Bộ, Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh Pháp Cú. Xin Thầy chỉ dẫn để con ráng tìm ra chân lý. Đa tạ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-05-2016

Câu hỏi:

Con chào thầy, con kính chúc thầy luôn có sức khỏe tốt. Thầy có thể hướng dẫn cho con đọc 1 vài cuốn sách nào khi bắt đầu vào việc học và thực hành giáo pháp đức phật ạ! Con cảm thấy hoang mang khi càng đọc trên mạng con càng giống một đứa trẻ lạc đường. Con cảm ơn thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-04-2016

Câu hỏi:

Kính Bạch Sư! <p>

1. Con muốn học giáo pháp Phật một cách đúng đắn và đi từ cơ bản thì Sư khuyên con nên đọc từ sách nào ạ? <p>

2. Con cũng kính xin Sư chỉ dạy cho con chữ "duyên" có nghĩa như thế nào ạ? <p>

Kính mong Sư giảng dạy cho con ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-04-2016

Câu hỏi:

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con có một vài điều kính xin Hòa Thượng khai thị cho con. <p>
Con đã học Phật học cũng khá nhiều nhưng con càng học thì thấy mình càng ngu và nhìn lại trong tâm thì chẳng có gì cả, như vậy có phải con bị hỏng kiến thức không? Kính mong Hòa Thượng từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con, con thành kính tri ân Hòa Thượng.

Xem Câu Trả Lời »