loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Gđ. Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
2 Gđ. Phạm Duyên - Phạm Thị Xuân Lan Cổng chùa 5.000.000  
3 Gđ. Nguyễn Văn Hiệp Cổng chùa 3.000.000  
4 Võ Xuân Thùy Cổng chùa 100.000  
5 Hồ Thị Ngọc Bích (chị của Hồ Thị Nga - Như Tịnh) Xây dựng chung 50.000.000  
6 Ngô Tiểu Phương Xây dựng chung 20.000.000  
7 Lê Nguyễn Đài Trang Xây dựng chung 500.000  
8 Nguyễn Thúy Châu Cổng chùa 300.000  
9 Gđ. Tâm Phúc - Hoa Đức - Tâm Như - Tâm Đức Cổng chùa 20.000.000  
10 Thi Thi Xây dựng chung 10.000.000  
11 Tran Van Hung Xây dựng chung 200.000  
12 Vo danh (12/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
13 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
14 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
15 Vo danh (11/02/21) Xây dựng chung 9.000.000  
16 Nguyen Thuy Dai Trang Xây dựng chung 20.000.000  
17 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 3.000.000  
18 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 1.500.000  
19 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
20 Vo danh (06/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
21 Gd. Tinh Vien (Da Nang) Xây dựng chung 100.000.000  
22 Vo Danh (05/04/21) Xây dựng chung 1.000.000  
23 Nghiem Chi Xây dựng chung 2.000.000  
24 Vo danh (05/04/21) Xây dựng chung 200.000  
25 Nguyen Vu Bao Chau (02/04/21) Xây dựng chung 5.000.000  
26 Tran Thi Huong Lan (02/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
27 Hong Vu Xây dựng chung 100.000  
28 Vo danh (31/03/21) Xây dựng chung 100.000  
29 Pham Thi Le Xây dựng chung 2.000.000  
30 Vo danh (29/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
31 Vo danh (29/03/21) Thiền xá 500.000  
32 Nguyen Thi Phuong Hang Pham Thi Thuc Xây dựng chung 1.000.000  
33 Nguyen Thi Phuong Hang (Tam Lieu Nguyen) Xây dựng chung 50.000.000  
34 Vo danh (27/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
35 Thanh Tam Xây dựng chung 1.000.000  
36 Vo danh (25/03/21) Xây dựng chung 300.000  
37 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
38 Vu Thi Bich Hao Xây dựng chung 5.000.000  
39 Phan Thi Duc Xây dựng chung 50.000  
40 Tran Thi Vinh Xây dựng chung 50.000  
41 Vo danh (20/03/21) Xây dựng chung 25.000.000  
42 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
43 Thai Thi Nhan hang (19/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
44 Vo Danh (19/03/21) Xây dựng chung 500.000  
45 Le Thi Thuy Quyen Xây dựng chung 500.000  
46 Tuong Van Xây dựng chung 4.000.000  
47 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 300.000  
48 Vo Danh (16/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
49 Ho Dang Thuan (My) Xây dựng chung 27.804.000  
50 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
51 Doan Thi Quy Hoi - Nguyen Van Cong Xây dựng chung 300.000  
52 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
53 Vo Danh (13/03/21) Xây dựng chung 250.000  
54 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
55 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
56 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
57 Vo danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
58 En Kiem Thiền xá 70.000.000  
59 Vo Danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
60 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
61 Vo Danh (10/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
62 Vo danh (09/03/21) Xây dựng chung 350.000  
63 Vo Danh (09/03/21) Xây dựng chung 5.000.000  
64 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (09/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
65 An Hy (Tanh Biet) Xây dựng chung 10.000.000  
66 Nguyen Thi Kha Xây dựng chung 500.000  
67 Tam Chinh Dao Xây dựng chung 5.000.000  
68 MH va GT Xây dựng chung 1.000.000  
69 Vo danh (03/03/21) Xây dựng chung 500.000  
70 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
71 Gđ. Ngo The Thang Xây dựng chung 1.000.000  
72 Vo danh (27/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
73 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
74 Tue Quang Xây dựng chung 3.000.000  
75 Tran Diem Nga Xây dựng chung 1.500.000  
76 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
77 Tran Thi Phuong Thao Xây dựng chung 2.000.000  
78 Duc Minh Nhom Tanh Biet Xây dựng chung 10.000.000  
79 Tam Hong Nhu (22/02/21) Xây dựng chung 3.000.000  
80 Duong Vu Truong - Lu Huynh Tram Xây dựng chung 200.000  
81 Vo danh (21/02/21) Xây dựng chung 50.000.000  
82 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
83 Gđ. Hoang Tuyet Mai Xây dựng chung 5.000.000  
84 Nguyen Quoc Bao Xây dựng chung 3.000.000  
85 Nguyen Duc Tho Xây dựng chung 2.000.000  
86 Dieu Chau Xây dựng chung 1.000.000  
87 Vo Danh (18/02/21) Xây dựng chung 500.000  
88 Nguyen Thi Hong (18/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
89 Nguyen Thi My Phuong Xây dựng chung 2.000.000  
90 Nguyen Thi Hong (17/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
91 Dam Thi Thanh Thuy Xây dựng chung 1.000.000  
92 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
93 Vo Danh (17/02/21) Xây dựng chung 500.000  
94 Nguyen Thi Hong Xây dựng chung 100.000.000  
95 Le Minh Hieu Xây dựng chung 100.000  
96 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
97 Tam Hanh Ngoc Xây dựng chung 500.000  
98 Nguyen Thi Thuy Chung Xây dựng chung 2.000.000  
99 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 500.000  
100 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (10/02/21) Xây dựng chung 2.000.000