loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
901 Gđ. Trần Thị Mai Phương Xây dựng chung 1.000.000  
902 Quán chay Tuệ Tâm (Biên Hòa) Xây dựng chung 1.000.000  
903 Nguyễn Thị Định - Nguyễn Xuân Hòa - Nguyễn Thị Hồng Mai Xây dựng chung 1.900.000  
904 Gđ. An Hòa Tăng xá 50.000.000  
905 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
906 Gđ. Võ Xuân Hải - Gđ. Nguyễn Văn Hiền Thiền xá 1.500.000  
907 Gđ. Ông Sơn Hiêm Thiền xá 1.000.000  
908 Nguyễn Văn Đặng Thiền xá 550.000  
909 Đồng Hoa (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
910 Trần Đình Phú Lộc Xây dựng chung 200.000  
911 Cô Khuê Xây dựng chung 500.000  
912 Sư Tuệ Quang Tăng xá 10.000.000  
913 Huệ Hạnh Tăng xá 3.000.000  
914 Bùi Thị Minh Hằng Thiền xá 5.000.000  
915 Vũ Thị Minh Hằng (Tâm Thường An) Thiền xá 5.000.000  
916 Dinh Thi Van Anh Xây dựng chung 20.000.000  
917 Vô Danh (8/8/2019) Xây dựng chung 5.000.000  
918 Tran Lam Tuyen - Chan Thuan Tue Tăng xá - Thiền xá 2.000.000  
919 Nhom Tu Tam Ha Noi Thiền xá 200.000  
920 Hiền (Hà Nội) Xây dựng chung 10.000.000  
921 Gđ. Vũ Trọng Thiên Xây dựng chung 200.000  
922 Gđ. Hoàng Bá Thao Xây dựng chung 1.000.000  
923 Gđ. Trương Thị Thúy Hằng Xây dựng chung 200.000  
924 Gđ. Nguyên Thanh Xây dựng chung 200.000  
925 Gđ. Nguyễn Khắc Sơn Xây dựng chung 100.000  
926 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 500.000  
927 Gđ. Nguyễn Quý NB Xây dựng chung 1.000.000  
928 Gđ. Phật tử Thị Nghè (6/2019) Thiền xá 1.200.000  
929 Đức Huy Tăng xá 500.000  
930 Vô Danh (01/08/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
931 Gđ. Hạnh - Chiến và các con Châu Vy Thi Tăng xá 500Usd  
932 Lê Thị Bạch Tuyết Thiền xá 500.000  
933 Diệu Hiền Thiền xá 500.000  
934 Lê Thị Thu (Thánh Minh Tuệ) Thiền xá 50.000.000  
935 Susilasara Trương Ngọc Hải Xây dựng chung 100.000  
936 Cô Lan (Phòng thuốc Nam Quận Tân Bình) Xây dựng chung 500.000  
937 Nguyễn Hoàng Thông - Phan Thị Lê Hương Xây dựng chung 4.000.000  
938 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 1.000.000  
939 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
940 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
941 Be Metta Xây dựng chung 200.000  
942 Le Van Phong Xây dựng chung 1.000.000  
943 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
944 Le Phuong Xây dựng chung 6.000.000  
945 Gđ. Nguyễn Danh Sinh Tăng xá 10.000.000  
946 Gđ. Minh Hương Xây dựng chung 200.000  
947 Gđ. Chân Như Pháp Xây dựng chung 100.000  
948 Lê Hồng Vường Xây dựng chung 1.000.000  
949 Gđ. Giác Tấn - Tâm Hạnh Xây dựng chung 10.000Usd  
950 Gđ. Dũng - Mỹ Xây dựng chung 10.000Usd  
951 Gđ. Kinh - Thủy Tiên Xây dựng chung 10.000Usd  
952 Gđ. Tôn Thất Chi Xây dựng chung 5.000Usd  
953 Gđ. Nguyễn Thị Danh Thiền xá 2.000.000  
954 Nguyễn Đình Nghĩa Xây dựng chung 10.000.000  
955 Nguyễn Mạnh Cường Xây dựng chung 500.000  
956 Sư Nguyên Bảo Xây dựng chung 14.600.000  
957 Đỗ Đức Hạnh - Nguyễn Cẩm Trang Xây dựng chung 3.000.000  
958 Nguyễn Thị Chăng Xây dựng chung 3.000.000  
959 Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
960 Nguyen Anh Nguyen Thiền xá - Tăng xá 3.000.000  
961 Đinh Ngọc Sơn (Thuận Pháp) Xây dựng chung 1.000.000  
962 Gđ. Nguyễn Hàng Xây dựng chung 1.500.000  
963 Đồng Thị Thanh Xuân Xây dựng chung 50.000.000  
964 Ông bà Ngọc Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
965 Phương Thảo - Liên Hoa - Ms. Dorothy - Rod - Doug Xây dựng chung 200Usd  
966 Tu nữ Giác Minh Xây dựng chung 20.000.000  
967 Vô Danh (13/7/2019) Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
968 Do Thi Thu Hien Xây dựng chung 500.000  
969 Nguyen Thanh Long Thiền xá 10.000.000  
970 Vô Danh (6/7/2019) Thiền xá 2.378.768  
971 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
972 Le Tan Tai Thiền xá 11.319.000  
973 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
974 Pham Hoang Nhat Xây dựng chung 2.000.000  
975 Lê Thuận Xây dựng chung 3.000.000  
976 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
977 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
978 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
979 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.000  
980 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
981 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 10.000.000  
982 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 1.500.500  
983 Phan Thế Cảnh Tăng xá - Cổng Tam Quan 1.000.000  
984 Phật tử Mai (Hà Nội) Xây dựng chung 500.000  
985 Sư Tuệ Quang Thiền xá 20.300.000  
986 Thái Thị Ngọc Dung (Trí Đăng, USA) Thiền xá 500Usd  
987 Nguyễn Thị Danh Thiền xá 5.000.000  
988 Quan Quý Liêm - Quan Quý Đông Xây dựng chung 10.000.000  
989 Quan Hán Sanh Xây dựng chung 10.000.000  
990 Lương Nhuận Khoan - Quan Quý Nam Xây dựng chung 2.000.000  
991 Nhóm bé Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
992 Vô Danh Xây dựng chung 5.000.000  
993 Gđ. Phan Hội - Minh Nguyệt Thiền xá 20.000.000  
994 Viên Hạnh Thiền xá 10.000.000  
995 HNQ - BNP - P Thiền xá 300.000  
996 Nhân viên Công ty Giày da Thái Bình Xây dựng chung 5.000.000  
997 Thanh Nhã Thiền xá 500.000  
998 Hà Thị Duy Hòa Thiền xá - Tăng xá 1.000.000  
999 Gđ. Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 5.000.000  
1000 Nguyễn Minh Hoàng Thiền xá 200.000