loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
101 Tran Diem Nga Xây dựng chung 1.500.000  
102 Vo Danh (26/02/21) Xây dựng chung 5.000.000  
103 Tran Thi Phuong Thao Xây dựng chung 2.000.000  
104 Duc Minh Nhom Tanh Biet Xây dựng chung 10.000.000  
105 Tam Hong Nhu (22/02/21) Xây dựng chung 3.000.000  
106 Duong Vu Truong - Lu Huynh Tram Xây dựng chung 200.000  
107 Vo danh (21/02/21) Xây dựng chung 50.000.000  
108 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
109 Gđ. Hoang Tuyet Mai Xây dựng chung 5.000.000  
110 Nguyen Quoc Bao Xây dựng chung 3.000.000  
111 Nguyen Duc Tho Xây dựng chung 2.000.000  
112 Dieu Chau Xây dựng chung 1.000.000  
113 Vo Danh (18/02/21) Xây dựng chung 500.000  
114 Nguyen Thi Hong (18/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
115 Nguyen Thi My Phuong Xây dựng chung 2.000.000  
116 Nguyen Thi Hong (17/02/21) Xây dựng chung 100.000.000  
117 Dam Thi Thanh Thuy Xây dựng chung 1.000.000  
118 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
119 Vo Danh (17/02/21) Xây dựng chung 500.000  
120 Nguyen Thi Hong Xây dựng chung 100.000.000  
121 Le Minh Hieu Xây dựng chung 100.000  
122 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
123 Tam Hanh Ngoc Xây dựng chung 500.000  
124 Nguyen Thi Thuy Chung Xây dựng chung 2.000.000  
125 Vo Danh (12/02/21) Xây dựng chung 500.000  
126 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (10/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
127 Vo danh (09/02/21) Xây dựng chung 1.000.000  
128 Vo Danh (09/02/21) Xây dựng chung 10.000.000  
129 Vo Danh (09/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
130 Vo danh (09/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
131 Ho Bao Duc Minh Xây dựng chung 34.500.000  
132 Dung (Canada, Tam Hanh) Xây dựng chung 9.000.000  
133 Vo Danh (05/02/21) Xây dựng chung 100.000  
134 Vo Danh (05/02/21) Xây dựng chung 22.940.000  
135 Vo Danh (04/02/21) Tăng xá 500.000  
136 Vo Danh (04/02/21) Xây dựng chung 10.000.000  
137 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 6.100.000  
138 Tam An Nguyen Xây dựng chung 150.000.000  
139 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 2.000.000  
140 Vo Danh (03/02/21) Xây dựng chung 355.000  
141 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
142 GĐ. Mai (HN) Xây dựng chung 10.000.000  
143 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
144 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
145 Hoai Viet Le Thuy Xây dựng chung 10.000.000  
146 Mai Kim Cuc (Dieu Hue) Xây dựng chung 500.000  
147 Vo Danh (27/01/21) Xây dựng chung 500.000  
148 Đỗ Thị Thu Hiền Xây dựng chung 1.000.000  
149 Vo Danh (24/01/21) Xây dựng chung 200.000  
150 Do Thi Diem Chau Xây dựng chung 10.000.000  
151 Pham Van Sau (18/01/21) Xây dựng chung 50.000.000  
152 Gđ. Tam Hong Nhu (13/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
153 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 2.000.000  
154 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (12/01/21) Xây dựng chung 2.000.000  
155 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
156 Nguyen Thi My Le Xây dựng chung 1.000.000  
157 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
158 Nguyễn Tấn Nghiêm (Tuệ Viên Tánh) Xây dựng chung 200Usd  
159 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 720.000  
160 Gđ. Nguyễn Thị Oanh Xây dựng chung 500.000  
161 Đặng Phước Thọ Xây dựng chung 100.000  
162 Gđ. Như Pháp Xây dựng chung 500.000  
163 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 500.000  
164 Hạnh Hùng Xây dựng chung 200.000  
165 Gđ. Nguyễn Minh Trí Xây dựng chung 500.000  
166 Gđ. Khánh An Công tam quan 400.000  
167 Cô Tuyết Xây dựng chung 500.000  
168 Gđ. Mai (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
169 Nguyen Manh Hung Xây dựng chung 3.000.000  
170 Vo danh (06/01/21) Xây dựng chung 500.000  
171 Vo Danh (06/01/21) Xây dựng chung 10.000.000  
172 Dong Thi Bich Nga - Mettas (01/01/21) Xây dựng chung 500.000  
173 Dong Thi Bich Nga - Mettas (04/01/21) Xây dựng chung 550.000  
174 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
175 Vo Danh (02/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
176 Vo Danh (01/01/21) Xây dựng chung 1.000.000  
177 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
178 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
179 Hoang Phu Cuong Xây dựng chung 100.000  
180 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 500.000  
181 Vo Danh (28/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
182 Nhom Phat Tu Ha Noi Xây dựng chung 2.000.000  
183 Dong Thi Bich Nga - Mettas (21/12/20) Xây dựng chung 3.000.000  
184 Vũ Thị An Xây dựng chung 200.000  
185 Tuệ Minh Như Xây dựng chung 500.000  
186 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
187 Phạm Thị Thi Xây dựng chung 500.000  
188 Phạm Xuân Lan Xây dựng chung 1.000.000  
189 Trương Ngọc Minh Xây dựng chung 500.000  
190 Gđ. Duyên Xây dựng chung 300.000  
191 Huỳnh Khả Di Xây dựng chung 100.000  
192 Hồ Thị Như Thảo Xây dựng chung 500.000  
193 Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 200.000  
194 Tu nữ Tịnh Không Xây dựng chung 200.000  
195 Gđ. Nguyên Ngọc Xây dựng chung 50.000  
196 Gđ. Nguyễn Thị Dung Xây dựng chung 200.000  
197 Gđ. Hoàng Trọng Hùng Xây dựng chung 100.000  
198 Gđ. Nguyễn Vinh Khang Xây dựng chung 500.000  
199 Gđ. Nguyễn Hữu Trí Xây dựng chung 500.000  
200 Gđ. Võ Bá Đặng Xây dựng chung 500.000