loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1901 Gđ. Viên Tuyết 2.000.000đ  
1902 Gđ. Nguyễn Mạnh Cường - Thái Thị Hương 5.000.000đ  
1903 Minh - Oanh - Kim Liên - Đạo Quang 3.150.000đ  
1904 Một Phật tử 100.000đ  
1905 Diệu Từ 200.000đ  
1906 Quang Khanh 100.000đ  
1907 Chú Hiển 300.000đ  
1908 Trang 20.000.000đ  
1909 Tuệ Quang 5.000.000đ  
1910 Như Nguyện 100Usd  
1911 Gđ. Út Đặng 15.000.000đ  
1912 Nguyễn Thị Thu Thủy 500.000đ  
1913 Ngọc Tốn 10.300Aud  
1914 Như Như 8.000.000đ  
1915 Phạm Văn Nam 1.000.000đ  
1916 Gđ. Cô Dung 100.000đ  
1917 Liễu Tánh 100Aud  
1918 Gđ. bà Tín Tâm 500.000đ  
1919 Gđ. Minh Lệ và con 1.000.000đ  
1920 Quốc Hải - Tuệ Quang 3.000.000đ  
1921 Ông Bà Tám Tín 10.000.000đ  
1922 Gđ. Tu nữ Tịnh Hiền 1.000.000đ