loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Gđ. Chơn Huệ Tú Xây dựng chung 1.400.000  
202 Gđ. Phật tử Thị Nghè (T9,10,11,12/2020) Tăng xá 4.000.000  
203 Tâm Giác Như Xây dựng chung 400.000  
204 Nguyễn Thị Thu - Nguyễn Văn Hòe Xây dựng chung 200.000  
205 Thái Thị Nhân Hằng (22/12/20) Tăng xá 10.000.000  
206 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
207 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
208 Nhóm Phật tử Hà Nội Tăng xá 3.000.000  
209 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
210 Dong Thi Bich Nga - Mettas (11/12/20) Xây dựng chung 1.000.000  
211 Thuan Quang Xây dựng chung 25.000.000  
212 Dong Thi Bich Nga - Mettas (09/12/20) Xây dựng chung 1.600.000  
213 Vo Danh (01/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
214 Vô Danh (29/11/20) Xây dựng chung 500.000  
215 Dong Thi Bich Nga (25/11/20) Xây dựng chung 6.000.000  
216 Ho Phong An Xây dựng chung 100.000.000  
217 Tam Thuan Tri - Tam Thuan Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
218 Nguyen Huu Phuong Tue Nhu Minh Xây dựng chung 100.000.000  
219 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (16/11/20) Xây dựng chung 2.000.000  
220 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
221 Hanh Thien Xây dựng chung 10.000.000  
222 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
223 Thanh Nhan - Van Chuan (11/11/20) Tăng xá 200.000  
224 Dong Thi Bich Nga - Mettas (02/11 và 09/11/20) Xây dựng chung 4.000.000  
225 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
226 Vo Danh (24/10/20) Xây dựng chung 300.000  
227 Vo danh (20/10/20) Xây dựng chung 23.110.000  
228 Thai Thi Nhan Hang (20/10/20) Xây dựng chung 3.000.000  
229 Dong Thi Bich Nga va cac ban (19/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
230 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
231 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (15/10/20) Xây dựng chung 2.000.000  
232 Dong Thi Bich Nga va cac ban (13/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
233 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
234 Bryan Quach Xây dựng chung 6.000.000  
235 Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
236 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
237 Vo Thị Diem Trang Xây dựng chung 4.000.000  
238 Gđ. Tran Thi Hong Hanh Cổng chùa 1.200.000  
239 Nguyen Ngoc Du (29/09/20) Tăng xá 20.000.000  
240 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 2.000.000  
241 Huỳnh Minh Tuấn (Đức Minh) Tăng xá 3.000.000  
242 Trần Bạch Yến (Ngọc Hạnh) Tăng xá 200.000  
243 Tuệ Như Quang Xây dựng chung 1.000.000  
244 Tâm Giác Nguyên Xây dựng chung 5.000.000  
245 Sư Pháp Luân Xây dựng chung 30.000.000  
246 Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 500Usd  
247 Nguyen Ngoc Du (12/09/20) Xây dựng chung 10.000.000  
248 Tran Lam Tuyen (Chan Thuan Tue) Xây dựng chung 1.000.000  
249 Chanh Tin Trung Tăng xá 1.000.000  
250 Pham Phuong Linh Xây dựng chung 150.000  
251 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
252 Phat tu Can Tho Xây dựng chung 500.000  
253 Nguyen Thi Danh Xây dựng chung 10.000.000  
254 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
255 Vo Danh (18/09/20) Xây dựng chung 1.000.000  
256 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
257 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
258 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
259 Phật tử Nhung (Nguyên Thanh) Xây dựng chung 100.000.000  
260 Nguyen Thi Hien Xây dựng chung 2.000.000  
261 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/09/20) Xây dựng chung 2.000.000  
262 Phan Thi Ha Xây dựng chung 500.000  
263 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
264 Gđ. Phan Thị Ngọc Mai Xây dựng chung 5.000.000  
265 Nhóm Kim Cúc Xây dựng chung 1.300.000  
266 Gđ. Bùi Tiến Hưng Xây dựng chung 1.000.000  
267 Lê Thị Hảo - Phạm Ngọc Hòe - Phạm Lê Nga và 2 con Xây dựng chung 1.000.000  
268 Vô Danh (Sư Tuệ Quang đưa) Xây dựng chung 15.000.000  
269 Thai Thi Nhan Hang (Lần 6) Xây dựng chung 10.000.000  
270 Nguyễn Thị Kiều Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
271 Đức Lạc - Vân Anh - Nam Xây dựng chung 500.000  
272 Phật tử Yến Xây dựng chung 400.000  
273 Võ Đình Tuấn Xây dựng chung 800.000  
274 Chon Tinh Hanh Xây dựng chung 2.000.000  
275 Gđ. Hứa Đại Sơn Cổng chùa 500.000  
276 Đặng Xuân Mộc Xây dựng chung 10.000.000  
277 Ô. Nguyễn Đức Ngọc - Bà Vũ Thị Duyên Xây dựng chung 10.000.000  
278 Nguyen Thi Thu Thuy Xây dựng chung 5.000.000  
279 Vo Danh (9/9/20) Xây dựng chung 2.000.000  
280 Phi Ngoc Danh (Úc) Xây dựng chung 3.355.000  
281 Tam Nhu Phuc Xây dựng chung 35.000.000  
282 Ta Thi Hong Chau (Tam Nhu) Xây dựng chung 2.000.000  
283 Vo Danh (7/9/20) Xây dựng chung 600.000  
284 Tam Bon Minh Cổng chùa 10.000.000  
285 Hong Hanh Xây dựng chung 300.000  
286 Thanh Phuong Tăng xá 1.000.000  
287 Vo Danh (3/9/20) Tăng xá 3.000.000  
288 Nguyen Thi Tung Hoa - Huynh Ngoc Phuong Xây dựng chung 3.000.000  
289 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 500.000  
290 Vo Trong Thanh (2/9/20) Cổng chùa 5.000.000  
291 Vo Danh (2/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
292 Luu Thien Phuc (Minh Tanh) Xây dựng chung 1.000.000  
293 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
294 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 200.000  
295 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 500.000  
296 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
297 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
298 Tam Hong Nhu Tăng xá 3.000.000  
299 Nguyen Thi Tri Xây dựng chung 15.000.000  
300 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 1.000.000