loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
201 Gđ. Nguyên Ngọc Xây dựng chung 50.000  
202 Gđ. Nguyễn Thị Dung Xây dựng chung 200.000  
203 Gđ. Hoàng Trọng Hùng Xây dựng chung 100.000  
204 Gđ. Nguyễn Vinh Khang Xây dựng chung 500.000  
205 Gđ. Nguyễn Hữu Trí Xây dựng chung 500.000  
206 Gđ. Võ Bá Đặng Xây dựng chung 500.000  
207 Gđ. Chơn Huệ Tú Xây dựng chung 1.400.000  
208 Gđ. Phật tử Thị Nghè (T9,10,11,12/2020) Tăng xá 4.000.000  
209 Tâm Giác Như Xây dựng chung 400.000  
210 Nguyễn Thị Thu - Nguyễn Văn Hòe Xây dựng chung 200.000  
211 Thái Thị Nhân Hằng (22/12/20) Tăng xá 10.000.000  
212 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
213 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
214 Nhóm Phật tử Hà Nội Tăng xá 3.000.000  
215 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
216 Dong Thi Bich Nga - Mettas (11/12/20) Xây dựng chung 1.000.000  
217 Thuan Quang Xây dựng chung 25.000.000  
218 Dong Thi Bich Nga - Mettas (09/12/20) Xây dựng chung 1.600.000  
219 Vo Danh (01/12/20) Xây dựng chung 2.000.000  
220 Vô Danh (29/11/20) Xây dựng chung 500.000  
221 Dong Thi Bich Nga (25/11/20) Xây dựng chung 6.000.000  
222 Ho Phong An Xây dựng chung 100.000.000  
223 Tam Thuan Tri - Tam Thuan Hanh Xây dựng chung 1.000.000  
224 Nguyen Huu Phuong Tue Nhu Minh Xây dựng chung 100.000.000  
225 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (16/11/20) Xây dựng chung 2.000.000  
226 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
227 Hanh Thien Xây dựng chung 10.000.000  
228 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
229 Thanh Nhan - Van Chuan (11/11/20) Tăng xá 200.000  
230 Dong Thi Bich Nga - Mettas (02/11 và 09/11/20) Xây dựng chung 4.000.000  
231 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
232 Vo Danh (24/10/20) Xây dựng chung 300.000  
233 Vo danh (20/10/20) Xây dựng chung 23.110.000  
234 Thai Thi Nhan Hang (20/10/20) Xây dựng chung 3.000.000  
235 Dong Thi Bich Nga va cac ban (19/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
236 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
237 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (15/10/20) Xây dựng chung 2.000.000  
238 Dong Thi Bich Nga va cac ban (13/10/20) Xây dựng chung 1.000.000  
239 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
240 Bryan Quach Xây dựng chung 6.000.000  
241 Vien Khong Xây dựng chung 5.000.000  
242 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000  
243 Vo Thị Diem Trang Xây dựng chung 4.000.000  
244 Gđ. Tran Thi Hong Hanh Cổng chùa 1.200.000  
245 Nguyen Ngoc Du (29/09/20) Tăng xá 20.000.000  
246 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 2.000.000  
247 Huỳnh Minh Tuấn (Đức Minh) Tăng xá 3.000.000  
248 Trần Bạch Yến (Ngọc Hạnh) Tăng xá 200.000  
249 Tuệ Như Quang Xây dựng chung 1.000.000  
250 Tâm Giác Nguyên Xây dựng chung 5.000.000  
251 Sư Pháp Luân Xây dựng chung 30.000.000  
252 Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 500Usd  
253 Nguyen Ngoc Du (12/09/20) Xây dựng chung 10.000.000  
254 Tran Lam Tuyen (Chan Thuan Tue) Xây dựng chung 1.000.000  
255 Chanh Tin Trung Tăng xá 1.000.000  
256 Pham Phuong Linh Xây dựng chung 150.000  
257 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
258 Phat tu Can Tho Xây dựng chung 500.000  
259 Nguyen Thi Danh Xây dựng chung 10.000.000  
260 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
261 Vo Danh (18/09/20) Xây dựng chung 1.000.000  
262 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
263 Doan Van Lam Xây dựng chung 500.000  
264 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
265 Phật tử Nhung (Nguyên Thanh) Xây dựng chung 100.000.000  
266 Nguyen Thi Hien Xây dựng chung 2.000.000  
267 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/09/20) Xây dựng chung 2.000.000  
268 Phan Thi Ha Xây dựng chung 500.000  
269 Dieu Chau Xây dựng chung 500.000  
270 Gđ. Phan Thị Ngọc Mai Xây dựng chung 5.000.000  
271 Nhóm Kim Cúc Xây dựng chung 1.300.000  
272 Gđ. Bùi Tiến Hưng Xây dựng chung 1.000.000  
273 Lê Thị Hảo - Phạm Ngọc Hòe - Phạm Lê Nga và 2 con Xây dựng chung 1.000.000  
274 Vô Danh (Sư Tuệ Quang đưa) Xây dựng chung 15.000.000  
275 Thai Thi Nhan Hang (Lần 6) Xây dựng chung 10.000.000  
276 Nguyễn Thị Kiều Hoa Xây dựng chung 1.000.000  
277 Đức Lạc - Vân Anh - Nam Xây dựng chung 500.000  
278 Phật tử Yến Xây dựng chung 400.000  
279 Võ Đình Tuấn Xây dựng chung 800.000  
280 Chon Tinh Hanh Xây dựng chung 2.000.000  
281 Gđ. Hứa Đại Sơn Cổng chùa 500.000  
282 Đặng Xuân Mộc Xây dựng chung 10.000.000  
283 Ô. Nguyễn Đức Ngọc - Bà Vũ Thị Duyên Xây dựng chung 10.000.000  
284 Nguyen Thi Thu Thuy Xây dựng chung 5.000.000  
285 Vo Danh (9/9/20) Xây dựng chung 2.000.000  
286 Phi Ngoc Danh (Úc) Xây dựng chung 3.355.000  
287 Tam Nhu Phuc Xây dựng chung 35.000.000  
288 Ta Thi Hong Chau (Tam Nhu) Xây dựng chung 2.000.000  
289 Vo Danh (7/9/20) Xây dựng chung 600.000  
290 Tam Bon Minh Cổng chùa 10.000.000  
291 Hong Hanh Xây dựng chung 300.000  
292 Thanh Phuong Tăng xá 1.000.000  
293 Vo Danh (3/9/20) Tăng xá 3.000.000  
294 Nguyen Thi Tung Hoa - Huynh Ngoc Phuong Xây dựng chung 3.000.000  
295 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 500.000  
296 Vo Trong Thanh (2/9/20) Cổng chùa 5.000.000  
297 Vo Danh (2/9/20) Xây dựng chung 1.000.000  
298 Luu Thien Phuc (Minh Tanh) Xây dựng chung 1.000.000  
299 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
300 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 200.000