loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
301 Vo Danh (1/9/20) Xây dựng chung 700.000  
302 Luong Hue Quyen Xây dựng chung 500.000  
303 Gđ. Cô Mai (Thị Nghè) Cổng chùa 50.000.000  
304 Nguyen Thị Hien Xây dựng chung 2.000.000  
305 Tran Hong Lang Xây dựng chung 2.000.000  
306 Gđ. Pham Phuong linh - Thuong Tin Xây dựng chung 50.000  
307 Gđ. Nguyen Thi Nga - Dieu Hang Xây dựng chung 100.000  
308 Gđ. Minh Khue Xây dựng chung 200.000  
309 Vo Danh (29/08/20) Tăng xá và Cổng chùa 500.000  
310 Vo danh (29/08/20) Cổng chùa 2.000.000  
311 Hoang Dang Hai Xây dựng chung 2.000.000  
312 Vo Danh (28/08/20) Xây dựng chung 500.000  
313 Le Thi Kieu Giang Xây dựng chung 5.000.000  
314 Dieu Tri Thanh Tam Xây dựng chung 500.000  
315 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
316 Tue Tanh Minh Cổng chùa 1.000.000  
317 Le Ngoc Lap Xây dựng chung 500.000  
318 Vo Danh (26/08/20) Tăng xá 500.000  
319 Phan Thi Dieu Xây dựng chung 500.000  
320 Tam An Tăng xá 1.000.000  
321 Huynh Thi Loc Xây dựng chung 3.000.000  
322 Vo Danh (21/08/20) Xây dựng chung 5.000.000  
323 Nguyen Thi Thu Thuy (Long Bien, Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
324 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
325 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 4.000.000  
326 Vo Danh (19/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
327 Nhu An Tăng xá 1.000.000  
328 Vo Danh (15/08/20) Tăng xá 1.000.000  
329 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (14/08/20) Xây dựng chung 2.000.000  
330 Vo Danh (14/08/20) Xây dựng chung 10.000.000  
331 Gđ. Nguyen Ngoc Dien Tăng xá 1.000.000  
332 Vo Thi Ngoc Bich Xây dựng chung 75.000.000  
333 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
334 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 5.000.000  
335 Phạm Hồng Thu Xây dựng chung 5.000.000  
336 Nguyễn Văn Thình Tăng xá 1.500.000  
337 Hà Phương và 2 con Nhân, Nghĩa Tăng xá 400Usd  
338 Hạnh - Chiến và các con Châu, Vy, Thi Tăng xá 200Usd  
339 Gđ. Như Thể Xây dựng chung 2.000.000  
340 Gđ. Phật tử Thị Nghè (23/8/20) Tăng xá 1.000.000  
341 Mỹ Hồng và Tài Xây dựng chung 10.000.000  
342 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Xây dựng chung 200.000  
343 Chân Trí Xây dựng 4 chùa 100Usd  
344 Hoàng Mai Xây dựng 4 chùa 100Usd  
345 Túy Linh Xây dựng 4 chùa 100Usd  
346 Thu Thủy Xây dựng 4 chùa 100Usd  
347 Tịnh Lạc Xây dựng 4 chùa 500Usd  
348 Giác Tấn Xây dựng 4 chùa 900Usd  
349 Như Minh Xây dựng 4 chùa 2.000Usd  
350 TQM - TQN Xây dựng chung 50.000.000  
351 Tue Quan Minh Xây dựng chung 50.000.000  
352 Vo Thi Kim Tuyet Xây dựng chung 1.000.000  
353 Vo Danh (6/8/20) Tăng xá 500.000  
354 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
355 Vo Ngoc Hue Chau Hang (Úc) Xây dựng chung 25.137.000  
356 Vo Danh (4/8/20) Xây dựng chung 300.000  
357 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
358 Tam Lien Xây dựng chung 200.000  
359 Bùi Thị Ngọ (Bình Ngọc) Xây dựng chung 3.500.000  
360 Phật tử Khánh Hạnh Tăng xá 200.000  
361 Phật tử Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
362 Đặng Khái Quang - Ngọc Nhẫn Xây dựng chung 500.000  
363 Gđ. Ngô Thanh Hiến (Hà Nội) Tăng xá 2.000.000  
364 Hoài Thương Xây dựng chung 3.000.000  
365 Lê Thị Hoa Thu (SanJose, Cali) Xây dựng chung 1.000.000  
366 Phật tử An Như Tăng xá 5.000.000  
367 Nguyễn Thị Ái Mai - Nguyễn Thị Kim Huệ Tăng xá 1.000.000  
368 Gđ. Mộng Điệp Tăng xá 5.000.000  
369 Gđ. Ngọc Lành Xây dựng chung 10.000.000  
370 Gđ. Nguyễn Thị Hường (Diệu Nhẫn) Tăng xá 1.000.000  
371 Tran Thi Ngoc Anh Tăng xá 1.000.000  
372 Nguyen Thi My Xuan Xây dựng chung 500.000  
373 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
374 Nguyen Huy Cuong Xây dựng chung 2.000.000  
375 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/07/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
376 Vo Van Huu Nghia (20/07/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
377 Nguyen Thi Thien Tram Xây dựng chung 5.000.000  
378 Tran Thi Huong Giang Xây dựng chung 1.000.000  
379 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
380 Viên Tường Tăng xá 1.000Aud  
381 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/07/2020) Tăng xá 1.000.000  
382 Gđ. Cô Đông - Cô Hà Tăng xá 3.000.000  
383 Tâm Hạnh Từ Tăng xá 1.000.000  
384 Gđ. Minh Tánh Tăng xá 5.000.000  
385 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
386 Gđ. Lập - Vân Tăng xá 1.000.000  
387 Nguyen Vu Bao Chau Tăng xá 10.000.000  
388 Nguyen Thi Thu Thuy (Ha Noi) Xây dựng chung 10.000.000  
389 Tam Hong Nhu Tăng xá 2.000.000  
390 Dang Thi Mai Trinh (Tam Dieu Hanh) Xây dựng chung 5.000.000  
391 Vo Danh (06/07/20) Xây dựng chung 2.000.000  
392 Trinh Thanh Huy Xây dựng chung 100.000.000  
393 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 24/06/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
394 Vo Danh (23/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
395 Vo Danh (19/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
396 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
397 Gđ. Phật tử Thị Nghè (10/05/2020) Tăng xá 1.000.000  
398 Diệu Hữu Tăng xá 500Usd  
399 Lê Ngọc An (Hà Nội) Tăng xá 3.000.000  
400 Gđ. Hoài An Xây dựng chung 10.000.000