loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
401 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 5.000.000  
402 Tuệ Liễu Khai Tăng xá 1.000.000  
403 Võ Thị Chín (Hoa Tâm) Tăng xá 3.000.000  
404 Sư cô Pháp Long Xây dựng chung 100Cad  
405 Định Tâm Xây dựng chung 500.000  
406 Gđ. Ngô Long Khâm Tăng xá 10.000.000  
407 Trương Thị Đoạt Tăng xá 500Usd  
408 Vô Danh (7/8/20) Xây dựng chung 70.000.000  
409 Gđ. Tâm Hồng Như Tăng xá - Thiền xá 4.000.000  
410 Phan Thúy Liễu (Tâm Trường) Tăng xá 5.000.000  
411 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 81.000.000  
412 Gđ. Mai Nương Tăng xá 5.000.000  
413 Đồng Thị Thanh Xuân (09/06/20) Tăng xá 50.000.000  
414 Gia Dinh Binh Quach Xây dựng chung 7.000.000  
415 Do Thi Thu (15/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
416 Vo Danh (12/06/20) Tăng xá 2.000.000  
417 Hoang Quoc Binh Xây dựng chung 2.000.000  
418 Tran Lan Anh (11/06/20) Tăng xá 5.000.000  
419 Vo Danh (10/06/20) Xây dựng chung 2.000.000  
420 Le Thuan Xây dựng chung 3.000.000  
421 Nguyen Van Thao Xây dựng chung 1.000.000  
422 Võ Thị Hồng Hoa Xây dựng chung 500.000  
423 Diệu Lạc Xây dựng chung 500.000  
424 Võ Thị Hồng Ân Xây dựng chung 200.000  
425 Bùi Gia Bảo Xây dựng chung 100.000  
426 Trần Bạch Yến Xây dựng chung 400.000  
427 Vô Danh Xây dựng chung 50.000  
428 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Xây dựng chung 200.000  
429 Trương Kim Hương Xây dựng chung 200.000  
430 Trương Thế Hùng Xây dựng chung 500.000  
431 Sư Tuệ Quang Xây dựng chung 4.000.000  
432 Vô Danh (06/06/20) Xây dựng chung 100.000  
433 Trần Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
434 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
435 Vo Danh (04/06/20) Xây dựng chung 1.000.000  
436 Vo Danh (03/06/20) Xây dựng chung 10.000.000  
437 Cao Thi Thu Hang Xây dựng chung 100.000.000  
438 Le Phuong-Danh Le (01/06/20) Xây dựng chung 5.000.000  
439 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
440 Gđ. Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000  
441 Vo Danh (25/05/20) Xây dựng chung 500.000  
442 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
443 Tue Nhu Hanh Xây dựng chung 100.000  
444 Nguyen Thuy Hang Tăng xá 5.000.000  
445 Gđ. Phật tử Bao Tue Tăng xá 500.000  
446 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 20/05/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
447 Minh Phương - Tâm Như Phúc Xây dựng chung 30.000.000  
448 GĐPT. NV Hien - NTK Oanh (Hà Nội) Tăng xá 5.000.000  
449 Gđ. To Toan Tăng xá 1.000.000  
450 Phi Ngoc Danh Xây dựng chung 2.995.600  
451 Vo Danh (17/05/2020) Tăng xá 300.000  
452 Nguyen Thi Ngoc Lien Xây dựng chung 30.000.000  
453 Phạm Thị Kim Hương - Võ Thị Sấu Xây dựng chung 500.000  
454 Gđ. Võ Văn Hưng - Trần Thị Hồng Hạnh Tăng xá 3.000.000  
455 Tín nữ Huệ Lan (USA) Tăng xá 500.000  
456 Tín nữ Huệ Lan (USA) Thiền viện ở Quảng Ngãi 500.000  
457 Phạm Văn Hội - Dương Thị Lao Tăng xá 10.200.000  
458 Phật tử Bích Loan (Quận Bình Tân) Tăng xá 50.000.000  
459 Gđ. Tu nữ Vô Niệm Xây dựng chung 5.000.000  
460 Gđ. Hanh Nhu Xây dựng chung 30.000.000  
461 Nguyen Hoang Thanh Sang Xây dựng chung 500.000  
462 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 10.000.000  
463 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
464 Dinh Thi Cam Nhung Xây dựng chung 5.000.000  
465 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (07/05/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
466 Vo Danh (06/05/20) Xây dựng chung 200.000  
467 Phuong Ngoc Xây dựng chung 500.000  
468 Vo Danh (04/05/20) Xây dựng chung 500.000  
469 Mai Van Nang Xây dựng chung 100.000  
470 Vo Danh (02/05/20) Xây dựng chung 2.000.000  
471 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.500.000  
472 Vo Danh (30/04/20) Xây dựng chung 5.000.000  
473 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
474 Vo Danh (27/04/20) Xây dựng chung 500.000  
475 Anh Vu (Ha Noi) Xây dựng chung 5.000.000  
476 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
477 Bui Thi Thuy Ngoc Xây dựng chung 1.000.000  
478 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 21/04/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
479 Thai Thi Nhan Hang Tăng xá 10.000.000  
480 Vu Lan Anh Xây dựng chung 1.000.000  
481 Son Lan NA Xây dựng chung 30.000.000  
482 Phan Ngoc Danh Xây dựng chung 2.765.000  
483 Vo Danh (06/04/20) Xây dựng chung 1.000.000  
484 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (06/04/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
485 Nguyễn Thị Hường Tăng xá 1.000.000  
486 Ông Trương Đình Mỹ và Bà Trần Thị Khứu (Gđ. Cô Diệu Hóa) Tăng xá 300.000.000  
487 Hoàng Thị Quỳnh Lê Tăng xá 5.000.000  
488 Khánh Linh Tăng xá 500.000  
489 Nguyễn Thùy Trang Tăng xá 500.000  
490 An Như Tăng xá 4.000.000  
491 Cô Nghĩa Quý Tăng xá 800.000  
492 Đệ tử Sư Pháp Lạc (Canada) Tăng xá 1.350.000  
493 Hà + Oanh + Năm Tăng xá 3.000.000  
494 Gđ. Phật tử Thị Nghè (26/04/2020) Tăng xá 1.000.000  
495 Nguyễn Hồng Thu Tăng xá 7.100.000  
496 Trương Ngọc Hải (Susilasara) Xây dựng chung 200.000  
497 Gđ. Phật tử Thị Nghè (29/03/2020) Tăng xá 1.000.000  
498 Vo Danh (05/04/2020) Xây dựng chung 500.000  
499 MH và GT Xây dựng chung 1.000.000  
500 Le Thi Tam Kien Xây dựng chung 500.000