loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
601 Tâm Liễu Nguyên Tăng xá 5.000.000  
602 Hoài Thương Xây dựng chung 2.000.000  
603 Đoàn Phật tử Vĩnh Long Xây dựng chung 2.270.000  
604 Gđ. Phạm Lê Nga Xây dựng chung 900.000  
605 Gđ. Diệu Từ Đức Thạnh Xây dựng chung 500.000  
606 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Kim Tiền Xây dựng chung 500.000  
607 Nguyễn Thị Ngọc Xây dựng chung 100.000  
608 Phan Ngọc Hiền Xây dựng chung 100.000  
609 Trần Thị Chín Xây dựng chung 100.000  
610 Nguyễn Văn Gia Xây dựng chung 100.000  
611 Gđ. Nguyễn Thị Duyên Xây dựng chung 100.000  
612 Gđ. Lê Thị Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
613 Nguyễn Thiên Xây dựng chung 1.000.000  
614 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Xây dựng chung 500.000  
615 Nguyễn Thị Bạch tuyết Xây dựng chung 500.000  
616 Khánh Hạnh - Khánh An - Khánh Hân Xây dựng chung 400.000  
617 Nguyễn Quang Huy Xây dựng chung 400.000  
618 Gđ. Minh Lệ Tăng xá 1.000.000  
619 Thiện Lộc Tăng xá 90.000.000  
620 Gđ. Cô Hằng Điện mặt trời 50Cad  
621 Nguyễn Tâm Huệ Điện mặt trời 100Cad  
622 Gđ. Nguyễn trí Huệ - Thanh Hương Điện mặt trời 200Cad  
623 Bui Ngoc Thanh Xây dựng chung 2.000.000  
624 Anh Vu - Phuc Quang Xây dựng chung 5.000.000  
625 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (03/02/2020) Xây dựng chung 5.000.000  
626 Nguyen Thi Ut Xây dựng chung 40.000.000  
627 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
628 Co Kim Xuyen (30/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
629 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
630 Le Phuong - Vien Khong Xây dựng chung 10.000.000  
631 Nguyen Thuy Hang (TH.MINH + TH.TRUNG) Tăng xá 5.000.000  
632 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An - 22/01/2020) Xây dựng chung 2.000.000  
633 Nguyen Thi Bao Xây dựng chung 2.000.000  
634 Vô Danh (18/01/2020) Xây dựng chung 500.000  
635 Phan Xuan Tung Xây dựng chung 20.000.000  
636 Vô Danh (13/01/2020) Thiền xá và Tăng xá 1.000.000  
637 Tuệ Nguyên Tăng xá 1.000.000  
638 Vô Danh Xây dựng chung 500.000  
639 Vô Danh (03/01/2020) Tăng xá 1.000.000  
640 Vô Danh (02/01/2020) Xây dựng chung 10.000.000  
641 Co Kim Xuyen (02/01/2020) Xây dựng chung 1.500.000  
642 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (31/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
643 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (05/12/19) Xây dựng chung 5.000.000  
644 Khưu Sáng Tuệ - Ngô Thiên Kim - Ngô Anh Tuấn Xây dựng chung 500.000  
645 Trần Thị Thúy Hạnh (Canada) Xây dựng chung 2.000.000  
646 Gđ. Tâm Thiện Tuệ Xây dựng chung 1.000.000  
647 Gđ. Hòa Nghĩa Quý Xây dựng chung 700.000  
648 Cô Sáu Vân Xây dựng chung 2.000.000  
649 Trần Thu Dung Xây dựng chung 1.000Usd  
650 Co Kim Xuyen (3/12/19) Xây dựng chung 1.500.000  
651 Nguyen Tri Huy Tăng xá 3.000.000  
652 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
653 Vô Danh (7/10/19) Cổng chùa 300.000  
654 Tran Duc Hoa (2/10/19) Tăng xá 20.000.000  
655 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (01/10/19) Xây dựng chung 5.000.000  
656 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
657 Co Kim Xuyen (Ly Hoa Tuyet) Xây dựng chung 1.500.000  
658 Thanh Noi Xây dựng chung 3.000.000  
659 Suvidita Xây dựng chung 2.000.000  
660 Phan Thanh Sơn (Đinh Thị Cẩm Nhung) Tăng xá 10.000.000  
661 Đinh Thị Cẩm Nhung (Nguyên Thanh) Tăng xá 30.000.000  
662 Nguyễn Thị Thiện Trâm Tăng xá 5.000.000  
663 Xuân Nga (Thụy Sĩ) Xây dựng chung 10.000.000  
664 Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Ngô Thị Hân Ngọc Xây dựng chung 200.000.000  
665 Em Bé Năm Tăng xá 500.000  
666 Nguyễn Ánh Xuân Dung Tăng xá 500.000  
667 Nguyễn Hữu Phát Tăng xá 1.000.000  
668 Nguyễn Hữu Phước Tăng xá 1.000.000  
669 Nguyễn Ánh vân Tăng xá 1.000.000  
670 Nguyễn Ánh Hoa Tăng xá 1.000.000  
671 Nguyễn Ánh Tuyết Tăng xá 1.000.000  
672 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 1.000.000  
673 Nguyễn Ánh Loan Tăng xá 1.000.000  
674 Tống Văn Hằng - Tống Nguyễn Phi Khanh Tăng xá 1.500.000  
675 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
676 Nguyễn Tấn Nghiêm (Thiện Nghị) Tăng xá 20.000.000  
677 Lê Văn Pho - Nguyễn Thị Hồng Thắm Xây dựng chung 1.000.000  
678 Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Quốc Thịnh Xây dựng chung 40.000.000  
679 Hiệp - Hậu Tăng xá 3.000.000  
680 Gđ. Ông Bà Cảnh - Duyên và các con Xây dựng chung 200.000.000  
681 Pháp Tâm Xây dựng chung 500.000  
682 Gđ. Ngô Công Dương - Đặng Thị Điệp Tăng xá 1.000.000  
683 Phan Thị Thanh Chi (Cần Thơ) Xây dựng chung 10.000.000  
684 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
685 Kim Xuyen Xây dựng chung 1.000.000  
686 Trần Văn Hoàng Xây dựng chung 100.000  
687 Gđ. Đỗ Ngọc Bích Xây dựng chung 100.000  
688 Gđ. Nguyễn Thị Xuyên Xây dựng chung 100.000  
689 Quế Mỹ Trang Xây dựng chung 500.000  
690 Nguyễn Ánh Vân Xây dựng chung 100.000  
691 Gđ. Ánh Hoa - Xuân Dung Xây dựng chung 500.000  
692 Nguyễn Quỳnh Như - Nguyễn Ánh Loan Xây dựng chung 500.000  
693 Tống Văn Hằng Xây dựng chung 1.000.000  
694 Gđ. Nguyễn Văn Chiếm Xây dựng chung 500.000  
695 Gđ. Triệu Tiết Tăng xá 200.000  
696 Lý Thu Linh Tăng xá 200.000  
697 Thanh Camera Tăng xá 200.000  
698 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm Tăng xá 500.000  
699 Đại Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
700 Nguyễn Thị Hồng Tăng xá 500.000