loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
701 Gđ. Triệu Tiết Tăng xá 200.000  
702 Lý Thu Linh Tăng xá 200.000  
703 Thanh Camera Tăng xá 200.000  
704 Trần Ngọc Tùng - Trần Ngọc Lâm Tăng xá 500.000  
705 Đại Thị Ngọc Anh Tăng xá 1.000.000  
706 Nguyễn Thị Hồng Tăng xá 500.000  
707 Lê Thị Huệ - Lê Trung Thành Tăng xá 1.000.000  
708 Nguyễn Thị Vinh - Nguyễn Thị Bích Thu Tăng xá 1.000.000  
709 Lâm Hồng Tường Tăng xá 500.000  
710 Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy - Thúy Vi Tăng xá 500.000  
711 Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Hồng Tâm Tăng xá 500.000  
712 Nguyễn Hồng Đức - Trần Ngọc Sơn Tăng xá 500.000  
713 Trần Thị Hoa - Nguyễn Văn Bảy Tăng xá 500.000  
714 Trần Thị Trước - Trần Ngọc Mai Tăng xá 500.000  
715 Lê Thị Kiến - Tăng Văn Xồi Tăng xá 500.000  
716 Hồng Văn Đồn - Lý Thị Tùng Tăng xá 500.000  
717 Hồng Thị Nhơn - Phạm Thị Tốt Tăng xá 1.000.000  
718 Tk. Đức Minh Tăng xá 1.000.000  
719 Gđ. Hòa Lam Loan Xây dựng chung 2.000.000  
720 Gđ. Phạm Thị Dung Xây dựng chung 500.000  
721 Gđ. Ngọc Vũ Xây dựng chung 100.000  
722 Gđ. Nguyễn Thị Thao Xây dựng chung 200.000  
723 Gđ. Trương Quốc Tùng Xây dựng chung 50.000  
724 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 1.000.000  
725 Gđ. Huỳnh Thị Lợi - Anakin Niotomu Xây dựng chung 300.000  
726 Gđ. Hồ Thị Kim Yến Xây dựng chung 200.000  
727 Nhóm Tỉnh Giác (Hà Nội) Xây dựng chung 4.000.000  
728 Gđ. Phương Ngọc Xây dựng chung 3.000.000  
729 Gđ. Nguyễn Thị Kim Lợi Xây dựng chung 200.000  
730 Gđ. Nguyễn Thị Kim Bình Xây dựng chung 300.000  
731 Gđ. Trần Thị Kim Duyên Xây dựng chung 500.000  
732 Gđ. Nguyễn Thị Kha - Nguyễn Văn Hòe - Nguyễn Văn Quẩn - Nguyễn Ngọc Yên Xây dựng chung 200.000  
733 Gđ. Chung Văn Cường Xây dựng chung 100.000  
734 Gđ. Giác Pháp Xây dựng chung 2.000.000  
735 Gđ. Tâm Thiền Tuệ - Tâm Như Đức Xây dựng chung 1.000.000  
736 Gđ. Hoàng Nghĩa Quý Xây dựng chung 300.000  
737 Gđ. Phạm Gia Khiêm Xây dựng chung 200.000  
738 Gđ. Phạm Thị Thủy Xây dựng chung 200.000  
739 Gđ. Trần Công Thành - Trần Công Minh Xây dựng chung 1.000.000  
740 Gđ. Dung Tám Bé Tăng xá 10.000.000  
741 Gđ. Ngô Thị Thanh Thúy Tăng xá 10.000.000  
742 Dung (hộ Tăng) Tăng xá 20.000.000  
743 Tịnh Hương - Tịnh Hòa - Tịnh Nhẫn Tăng xá 15.000.000  
744 Gđ. Cô Út Đặng Tăng xá 10.000.000  
745 Trần Thị Hiền Tăng xá 200.000  
746 Chú Hải (con cô Năm Cúc) Tăng xá 300.000  
747 Phạm Hữu Long Tăng xá 500.000  
748 Diệu Nghiêm Tăng xá 500.000  
749 Gđ. Đỗ Chí Hiếu Tăng xá 500.000  
750 Nguyễn Quỳnh Như Tăng xá 100Aud  
751 Tâm An Nguyên Tăng xá 50.000.000  
752 Loan (Tịnh Viên) Tăng xá 200Usd  
753 Tịnh Ý Xây dựng chung 11.200.000  
754 Dương Thị Lao - Phạm Văn Hội Xây dựng chung 5.000.000  
755 Gđ. Đỗ Phúc Nguyên - Nguyễn Huỳnh Mai Quế - Đỗ Phúc Hưng - Đỗ Phước Thịnh Tăng xá 50.000.000  
756 Phạm Tiến Dũng Tăng xá 1.000.000  
757 Lê Thị Tuyết Nga Tăng xá 5.000.000  
758 Gđ. Minh Giác - Gđ. Hạnh Như - Gđ. Tâm Thuần Tịnh - Gđ. Đặng Thế Hậu Tăng xá 7.000.000  
759 Phật tử Như Pháp Thiền xá 1.000.000  
760 Nguyễn Xuân Huy - Nguyễn Dư Hùng - Nguyễn Thị Chúc - Nguyễn Đức Lâm - Nguyễn Xuân Tùng Xây dựng chung 500.000  
761 Gđ. Hồng Vân Tây - Gđ. Hồng Sơn Đông - Gđ. Hồng Ngọc Điệp - Hồng Ngọc Hải Tăng xá 10.000.000  
762 Gđ. Nguyễn Thị Định - Xuân Hoàng - Hoàng Mai Xây dựng chung 15.000.000  
763 Sư Minh Tuệ Tăng xá 444Usd+100Cad+150Aud+100Bath  
764 Đông Thị Thanh Xuân Tăng xá 50.000.000  
765 Phan Thị Hà (Vinh) Tăng xá 500.000  
766 Gđ. Chú Thái Tăng xá 20.000.000  
767 Tôn Nữ Kim Anh Tăng xá 2.000Usd  
768 Gđ. Vương Kim Liên (Tường Vân) Tăng xá 5.000.000  
769 Đỗ Thị Chín (An Đông) - Gđ. Đinh Thị Phượng Xây dựng chung 200Usd  
770 Nguyễn Thị Thu Tănng xá 50.000  
771 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
772 Gđ. Hên - Hạnh Xây dựng chung 1.000.000  
773 Trần Thị Chẩn Tăng xá 5.000.000  
774 Gđ. Phật tử Thị Nghè (9/2019) Thiền xá 1.200.000  
775 Thuần Tuệ Cổng chùa 500Aud  
776 Vô danh Tăng xá 9.100.000  
777 Nguyễn Ngọc Quang Xây dựng chung 500.000  
778 Gđ. Nguyễn Thị Linh - Lại Kim Chung Tăng xá 30.000.000  
779 Tịnh Ánh - Huệ Kiều Tăng xá 1.000.000  
780 Chân Tâm Đức Tăng xá 1.000.000  
781 Nguyễn Thị Thu Tăng xá 50.000  
782 Nguyễn Thị Vinh Tăng xá 100.000  
783 Gđ. Nguyễn Thị Nhật Xây dựng chung 200.000  
784 Gđ. Trương Thị Hồng Xây dựng chung 2.500.000  
785 Gđ. Đặng Văn An Tăng xá 5.000.000  
786 Ngô Thị Thanh Trúc Tăng xá 50.000.000  
787 Gđ. Cô Tông Kiên Tăng xá 2.000Usd  
788 Gđ. Hân Xây dựng chung 200.000  
789 Gđ. Đặng Trường An Xây dựng chung 5.000.000  
790 Sư cô Như Nhàn Xây dựng chung 200.000  
791 Gđ. Trần Đức Luận Xây dựng chung 500.000  
792 Gđ. Liên Yến Xây dựng chung 200.000  
793 Gđ. Tấn Hanh - Đỗ Anh Tuân Xây dựng chung 2.000.000  
794 Nhóm Phật tử Xây dựng chung 650.000 + 20Usd  
795 Gđ. Nguyễn Thị Mộng Tuyền Xây dựng chung 1.000.000  
796 Gđ. Chúc Nghiêm Xây dựng chung 200.000  
797 Hồng - Phiến Xây dựng chung 600.000  
798 Gđ. Lê Thị Thuần Tăng xá 5.000.000  
799 Gđ. Quyền - Trang Tăng xá 200Usd  
800 Lê Trang Nhung - Văn Thị Thanh Bình Tăng xá 700.000