loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
801 Vo Danh (11/9/9) Xây dựng chung 10.000.000  
802 Pham Thi Mai Huong Xây dựng chung 500.000  
803 Vo Danh (9/9/19) Xây dựng chung 4.000.000  
804 Nhom Tu Tam Ha Noi Cổng Tam Quan 100.000  
805 Tran Lan Anh Xây dựng chung 10.000.000  
806 Vo Danh (4/9/2019) Tăng xá 1.000.000  
807 Nguyen Huu Phuong Thu Dung (4/9/19) Xây dựng chung 5.000.000  
808 Tu nữ Phuoc Hong (Chùa Quang Minh) Tăng xá 500.000  
809 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng (Tháng 9/19) 1.000.000  
810 Tinh Vien Tăng xá 100.000.000  
811 Đạo Định Tăng xá 2.000.000  
812 Lê Thị Yến Chi (Hoa Minh) Tăng xá 20.000.000  
813 Gđ. Minh Nhiên - Gđ. Thảo Trinh Tăng xá 2.000.000  
814 Minh Trung Tăng xá 500.000  
815 Sư Pháp Chí Tăng xá 1.000.000  
816 Sư Phúc Nguyên Tăng xá 5.000.000  
817 Hoàng Nghĩa Tăng xá 10.000.000  
818 Gđ. Phật tử Thị Nghè (8/2019) Thiền xá 1.200.000  
819 Gđ. Phật tử Thị Nghè (7/2019) Thiền xá 1.200.000  
820 Nguyễn Thị Lan Anh (Minh Hạnh) - Nguyễn Thị Lan - Lê Niên Tăng xá 300Aud  
821 Tạ Thanh Vương (Giác Tâm) Tăng xá 200.000  
822 Thầy Chơn Tịnh Tăng xá 10.000.000  
823 Gđ. Võ Đinh Hoành (Tâm Phúc) - Ngô Thị Ngọc Khanh (Hoa Đức) Tăng xá 10.000.000  
824 Lê Hữu Chí - Nguyễn Thị Sang (Gđ. Trâm Anh) Tăng xá 100.000.000  
825 Nhóm Vũ - Mỹ Xây dựng chung 2.000.000  
826 Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
827 Đặng Văn Tú - Nguyễn Thị Hồng Phúc Xây dựng chung 2.000.000  
828 Nguyễn Lâm Tòng Xây dựng chung 500.000  
829 Tập thể An Hòa Viên Xây dựng chung 6.300.000  
830 Trần Thị Ai Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
831 Lê Văn Út Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
832 Đặng Thị Bạch Tuyết Tăng xá - Cổng chùa 1.000.000  
833 Nguyễn Thị Nga Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
834 Đặng Văn Thao Tăng xá - Cổng chùa 500.000  
835 Đặng Minh Quang Tăng xá - Cổng chùa 300Usd  
836 Đặng Trường An Tăng xá - Cổng chùa 10.000.000  
837 Đặng Thị Ngọc Ánh Tăng xá - Cổng chùa 3.000.000  
838 Trần Thị Thu Tăng xá - Cổng chùa 500.000.000  
839 Nguyễn Phương Dung (Chơn Minh) - Lê Nguyên Toại (Thiện Lộc) Xây dựng chung 1.000Usd  
840 Tuyết Nga Xây dựng chung 3.000.000  
841 Nguyễn Phương Linh Tăng xá 3.000.000  
842 Vô Danh Tăng xá 1.000.000  
843 Gđ. Tuấn - Thương Tăng xá 2.000.000  
844 Gđ. Nguyên Trâm Thiền xá 10.000.000  
845 Gđ. Trần Ngọc Châu Xây dựng chung 10.000.000  
846 Tu Vu Xây dựng chung 200.000  
847 Nhóm Phật tử Áo Trắng (Hoài An) Xây dựng chung 2.000.000  
848 Co Kim Xuyen Xây dựng chung 3.000.000  
849 Nguyen Vu Bao Chau Xây dựng chung 5.000.000  
850 Nguyen Thi Thuy An Cổng Tam Quan 1.000.000  
851 Dinh Van Tien Xây dựng chung 1.000.000  
852 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
853 Gđ. Ngọc Nguyên Xây dựng chung 500.000  
854 Gđ. Duyên Xây dựng chung 200.000  
855 Gđ. Nguyễn Thị Mỹ An Xây dựng chung 1.000.000  
856 Gđ. Trúc Giang Xây dựng chung 50.000  
857 Gđ. Xuân Sang Xây dựng chung 50.000  
858 Gđ. Chinh A Lộc Xây dựng chung 50.000  
859 Gđ. Trịnh Thiên Phước Xây dựng chung 100.000  
860 Gđ. Vương Đức Phụng Xây dựng chung 100.000  
861 Gđ. Trần Thị Diễm Châu Xây dựng chung 100.000  
862 Gđ. Huỳnh Thị Kim Huệ Xây dựng chung 100.000  
863 Gđ. Huỳnh Thị Thanh Phương Xây dựng chung 100.000  
864 Gđ. Đào Công Quang Xây dựng chung 100.000  
865 Gđ. Phúc Cường - Diệu Hạnh Xây dựng chung 1.500.000  
866 Gđ. Thanh Vân (An Như) Xây dựng chung 1.000.000  
867 Gđ. Chúc Minh Xây dựng chung 500.000  
868 Gđ. Nguyễn Tấn Đô Xây dựng chung 200.000  
869 Gđ. Nguyễn Thị Bình Xây dựng chung 200.000  
870 Gđ. Lưu Hán Thến Xây dựng chung 1.000.000  
871 Gđ. Nguyễn Thị Ngọc Lệ Xây dựng chung 50.000  
872 Gđ. Dương Thanh Vân Xây dựng chung 200.000  
873 Gđ. Lê Thùy Châu Xây dựng chung 200.000  
874 Gđ. Lê Hoàng Hải Xây dựng chung 200.000  
875 Gđ. Hoàng Ngọc - Nam Quốc Xây dựng chung 200.000  
876 Gđ. Dương Vĩnh Hưng Xây dựng chung 200.000  
877 Gđ. Nguyễn Thị Ái Mỹ Xây dựng chung 300Usd  
878 Gđ. Ngọc Dũng Xây dựng chung 1.000.000  
879 Gđ. Trần Thị Thanh Thúy Xây dựng chung 100.000  
880 Gđ. Mai Huyền Trang Xây dựng chung 200.000  
881 Gđ. Hằng Xây dựng chung 150.000  
882 Gđ. Nguyễn Thị Hòa Xây dựng chung 400.000  
883 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 1.000.000  
884 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
885 Phật tử Đà Nẵng Tăng xá 10.000.000  
886 Nguyễn Thị Phương Hà (Tâm An Nhiên) Tăng xá 1.000.000  
887 Tu nữ Viên Thành (Hồi hướng đến Đại đức Vi Tâm) Xây dựng chung 400.000  
888 Chùa Kỳ Viên (Bến Tre) Xây dựng chung 70.000.000  
889 Windy Nguyen Tăng xá 1.000.000  
890 Tran Trung Thuong Cổng Tam Quan 500.000  
891 Phan Thi Bich Ngoc - Thanh Bao Xây dựng chung 500.000  
892 Tran Thu Ha Tăng xá 500.000  
893 Dieu Quang (Sa Đéc) Xây dựng chung 10.000.000  
894 Vo Danh (19/08/2019) Tăng xá 500.000  
895 Dhamma Sukha Tăng xá 500.000  
896 Lan Son Xây dựng chung 10.000.000  
897 Hoai Viet Thiền xá 10.000.000  
898 Dieu Quang (MT) Xây dựng chung 10.000.000  
899 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
900 Pham Tran Bao Han - Tran Nguyet Minh Xây dựng chung 10.000.000