loading
Các tác phẩm của tác giả: Thiền sư Bankei
Tác phẩm
Vọng tưởng
Tác giả:     Thiền sư Bankei
Tâm Bất Sinh (Ngữ Lục Bankei)
Tác giả:     Thiền sư Bankei
Dịch giả:   Thích nữ Trí Hải