loading
Các tác phẩm của tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh
Tác phẩm
Vô Ngã, Vô Ưu
Tác giả:     Ni sư Ayya Khema
Dịch giả:   Diệu Liên Lý Thu Linh
Quà Tặng Cuộc Đời
"Tự truyện của một Tỳ-kheo Ni người Đức"

Tác giả:     Ni sư Ayya Khema
Dịch giả:   Diệu Liên Lý Thu Linh