loading
Tin Xây Dựng
Thông báo
  
V/v Hùn phước các hạng mục hoàn thiện bảo tháp Xá-lợi chùa Huyền Không
   Khởi công vào đầu năm 2007 với kế hoạch dự kiến xây dựng trong vòng hai năm sẽ hoàn tất, nhưng rồi do bị ảnh hưởng nặng nề đợt suy thoái kinh tế vào cuối năm 2008 kéo dài nên đến nay công trình kiến thiết bảo tháp phụng thờ Xá-lợi Đức Phật và chư Thánh Tăng tại chùa Huyền Không mới bước vào giai đoạn hoàn thiện. Xin được thông báo cho chư tôn đức Tăng ni và Phật tử xa gần được rõ tiến độ công việc của giai đoạn này như sau:
I.- ĐÃ HOÀN THIỆN:
   1/ Đã phủ sơn giả đá được toàn bộ 7 tầng lầu tháp chính (ngoại trừ tầng trệt) và 4 tháp phụ. Riêng đỉnh tháp chính và 4 đỉnh tháp phụ được sơn nhũ vàng của Thái. Chùa còn nợ đại lý sơn gần 50 triệu đồng.
   2/ Đã lắp được toàn bộ cửa sổ của tháp chính bằng cửa kính cường lực và 28 vòm tôn trí 28 pho tượng Phật bằng đá bạch ngọc Myanmar bằng kính dày 10mm.
II.- ĐANG HỢP ĐỒNG ĐỂ THI CÔNG:
   1/ Lát sàn gỗ 6 mặt sàn của tháp chính bằng gỗ căm xe. Tổng diện tích: 240 m2
      - Tầng 1: 60 m2
      - Tầng 2: 56 m2
      - Tầng 3: 40 m2
      - Tầng 4: 36 m2
      - Tầng 5: 29 m2
      - Tầng 6: 19 m2
Giá thành: 240 m2 x 600.000 đ/m2 = 144.000.000 đ
   2/ Cầu thang và lan can 6 tầng lầu bằng gỗ kiền.
      - Tầng 1: (cầu thang dài: 11m; lan can dài: 4,2 m; chiếu nghỉ: 4 m2) = 30.180.000 đ
      - Tầng 2: (cầu thang dài: 9,7 m; lan can dài: 13,6 m; chiếu nghỉ: 3,86 m2) = 41.779.000 đ
      - Tầng 3: (cầu thang dài: 7,8 m; lan can dài: 7,2 m) = 26.350.000 đ
      - Tầng 4: (cầu thang dài: 8,2 m; lan can dài: 6,8 m) = 28.930.000 đ
      - Tầng 5: (cầu thang dài: 7 m; lan can dài: 7,4 m) = 25.710.000 đ
      - Tầng 6: (cầu thang dài: 10,8 m; lan can dài: 5 m) = 28.605.000 đ
   Tổng giá thành: 181.554.000 đ
   Để việc hùn phước được dễ dàng, xin được gợi ý để chư vị thí chủ có thể tùy khả năng phát tâm như sau: hùn phước theo m2 hoặc trọn một tầng đối với hạng mục Lát ván sàn; hùn phước theo chiều dài (mét tới) cầu thang, lan can, chiếu nghỉ (m2) theo cách tạm chia đều tổng giá thành của một tầng hoặc trọn một tầng của hạng mục Cầu thang-lan can.
   Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo các hạng mục hoàn thiện tiếp theo khi đã dự toán và hợp đồng cụ thể với các nhóm thợ thi công.
   Để biết rõ hơn và hùn phước xin vui lòng liên hệ qua hai số điện thoại và email sau:
   - Hòa thượng Viên Minh – ĐT: 84.91.3735.376; Email: tt.vienminh@gmail.com
   - Thượng tọa Pháp Tông – ĐT: 84.97.6214.876; Email: dhammavamso@gmail.com
 
Trở lại     Đầu trang