loading
Tin Xây Dựng
Phương danh thí chủ hùn phước xây nhà tắm cho học viên nữ KTHMH4-2013

DANH SÁCH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG NHÀ TẮM NỮ

Họ và tên
Địa chỉ
Ngày nhận
Tịnh tài
Phật tử Trần Hải Anh
Hà Nội
15/04/2013
3.500.000 VNĐ
Phật tử Phan Thị Liên Hương
Hà Nội
29/3/2013
5/4/2013
800.000 VNĐ
Phật tử Hồ Thị Ngọc Diệp
 
8/5/2013
600.000 VNĐ
Phật tử Vũ Đình Lâm
Hà Nội
9/5/2013
3.000.000 VNĐ
Nhóm khuyết danh
 
10/5/2013
380.000 VNĐ
Phật tử Huỳnh Thị Bé
USA
 
500 USD
Phật tử Huỳnh Thị Thúy Vân
USA
 
100 USD
Phật tử Nông Đình Hùng
USA
 
50 USD
Gia đình Huỳnh Văn Thanh và Trương Thị Kim Chi
 
 
100 USD
Phật tử Lê Vũ Thúy
 
16/5/2013
1.000.000 VNĐ
Phật tử Phạm Thị Thanh Thảo Hà Nội 2.000.000 VNĐ

 
 
 
Trở lại     Đầu trang