loading
Tin Xây Dựng
Khởi công xây dựng nhà khách lưu trú

         Sau mấy ngày tháo gỡ nhà cũ và dọn dẹp mặt bằng, sáng ngày 13/6/Quý Tỵ (20/7/2013), chùa Huyền Không đã khởi công động thổ xây dựng nhà lưu trú cho Phật tử như kế hoạch đã thông bạch. Dự trù sẽ hoàn thiện công trình vào đầu tháng 9/Quý Tỵ để trong dịp lễ Dâng Y Kathina năm nay chư thiện nam tín nữ ở các tỉnh thành xa về dự lễ có thể an tâm ở lại.

 

     Phương danh thí chủ hùn phước xây dựng nhà khách lưu trú:

1. Cô Diệu Ánh (Oanh), Vinh, Nghệ An                                  7.000.000 đ

2. Hội chúng Thiền thành phố Vinh, Nghệ An                          18.000.000 đ

3. Cô Hồ Thu Hà          (chuyển qua tài khoản)                        500.000 đ

4. Trần Thị Quế Anh                                                                50USD

5. Nông Thị Mai Trâm                                                             50USD

6. Huỳnh Thị Nguyệt                                                                25USD

7. Huỳnh Hoàng Anh                                                               25USD

8. Huỳnh Thị Bé                                                                       500USD

9. Huỳnh Thị Thúy Vân                                                            500USD

10. Huỳnh Văn Dũng                                                                 50USD

     11. Lê Thị Thủy                                                                        1.000.000 đ

     Một số hình ảnh xây dựng  trong những ngày qua:

 
Trở lại     Đầu trang