loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Phương danh thí chủ hùn phước tặng gạo cho người nghèo Mùa Vu Lan – Báo hiếu:
Phương danh thí chủ hùn phước tặng gạo cho người nghèo Mùa Vu Lan – Báo hiếu:
1/ Như Trung, Úc                                                                   5.000.000 Đ
2/ Như Phúc, Úc                                                                     2.000.000 Đ
3/ Hội Pháp hữu Huyền Không                                            15.000.000 Đ
4/ Huỳnh Thị Bé, USA                                                               100 USD
5/ Huỳnh Thị Thúy Vân, USA                                                      50 USD
6/ Huỳnh Văn Dũng, USA                                                            50 USD
7/ Huỳnh Văn Thanh, USA                                                           25 USD
8/ Trương Thị Kim Chi, USA                                                        25 USD
9/ Huỳnh Thị Nguyệt, USA                                                            25 USD
         10/ Huỳnh Hoàng Anh, USA                                                           25 USD
         11/ Gđ. Pháp Tuệ -Tịnh Như                                                    15.000.000 Đ
    
 
Trở lại     Đầu trang