loading
Tin Xây Dựng
Lát đá đường và sân chùa Tổ đình Bửu Long


Tổ đình Bửu Long khởi công lát đá đoạn đường từ cổng chùa đến Bảo Tháp (tiếp giáp đường lên cội Bồ-đề) và sân chùa từ ngày 23/08/2013. Do con đường từ cổng vào chùa đến mùa mưa là sụt lở, năm nào cũng phải đắp vá khi đến Giỗ Ngài và Lễ Dâng Y nên thời gian qua, Hòa thượng trụ trì quyết định cho lát đá đoạn đường đó cùng với một vài chỗ trong khuôn viên chùa.

Dự tính tổng diện tích lát đá ban đầu là 2000m2 với kinh phí là 270.000đ/m2.

Danh sách thí chủ hùn phước được cập nhật tại đây.

Một số hình ảnh quá trình xây dựng:

  

 
Trở lại     Đầu trang