loading
Tin Xây Dựng
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG HOÀN THIỆN BẢO THÁP CHÙA HUYỀN KHÔNG

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG HOÀN THIỆN

BẢO THÁP CHÙA HUYỀN KHÔNG

STT

Họ tên/Pháp danh

Hạng mục

Số tiền

Bị chú

001

Cô Huyền& cô Loan -  Vinh, Nghệ An

Trần tháp

5.000.000 đ

 

002

Trần Thị Ngọc Anh – Nội Bài, Hà Nội

Trần tháp

1.100.000 đ

 

003

Nguyễn Thị Thu Huyền và các bạn, Hà Nội

Trần tháp

4.500.000 đ

Tầng tháp 6

004

Đỗ Thị Hồng Hà&con: Trần Việt Hải, Sài Gòn

Trần tháp

23.400.000 đ

Tầng tháp 1

005

Ông bà Phạm Hùng-Nguyễn Thanh Mai và các con, CANADA

Trần tháp

9.630.000 đ

Tầng tháp 5

006

Dương Hương Linh, Hà Nội

Trần tháp

4.500.000 đ

 

007

Tuệ Phương và gia đình, USA

Trần tháp

19.170.000 đ

Tầng tháp 3

008

Huỳnh Thị Thúy Vân, USA

Trần tháp

18.450.000 đ

Tầng tháp 2

009

ĐĐ Tường Nhân

Trần tháp

400 USD

 

010

Minh Phương-Đặng Thọ Dũng

Trần tháp

30.000.000 đ

 

011

Viên Hướng, Úc

Trần tháp

200 AUD

 

012

Đỗ Xuân Phúc

Trần tháp

100 USD

 

013

Đoàn Thị Duyên Anh

Trần tháp

3.000.000 đ

 

014

GĐ Võ Thanh Tú

Trần tháp

500.000 đ

 

015

Học viên các KTHMH

Trần tháp

3.300.000 đ

 

016

GĐ Nguyễn Văn Sơn-Nguyễn Thị Minh Phúc

Trần tháp

1.000.000 đ

 

017

Đỗ Thị Hồng Hà& con: Trần Việt Hải, Sài Gòn

Sơn tháp

10.100.000 đ

Tầng tháp 5

018

GĐ Trần Như và Nguyễn Minh Thu

Trần tháp

1.000.000 đ

 

019

Lê Thị Mỹ Lan

Trần tháp

3.000.000 đ

 

020

Gđ. Ngô Bình Trị-Nguyễn Thị Ngọc Hương và con trai: Ngô Đình Hiếu, USA

Trần tháp

100 USD

 

021

Gđ. Sư Từ Trí

Sơn tháp

10.000.000 đ

 

022

Hạnh  Vi

Sơn tháp

5.000.000 đ

 

023

Vương Thị Kim Liên

 

2.000.000 đ

 

024

Gđ. Chung-Lộc và cháu Trịnh Kim Long

 

10.600.000 đ

 

025

Dương Thị Ngọc Bích

Sơn tháp

200.000 đ

 

026

Bà Nguyễn Thị Sen

Quạt trần

1.000.000 đ

 

027

Bà Trần Thị Khứu

Quạt trần

200.000 đ

 

028

Thái Ngọc Đình

Sơn tháp

500.000 đ

 

029

Linh Thư

 

500.000 đ

 

030

Trần Nam Thắng, Hà Tĩnh. Hồi hướng cho con: Trần Huy Đỏ

 

1.000.000 đ

 

031

Gđ. hương linh Đào Bạch Mai. Hồi hướng phước cho người quá vãng

 

1.000.000 đ

 

032

Ngô Anh, Quảng Ngãi. Hồi hướng phước cho mẹ là Bạch Thị Thái, em Ngô Tấn Hải và cao huyền thất tổ

 

300 CAD

 

033

Quý Hưng và Quý Huy

 

500.000 đ

 

034

Hồ Thị Sàng, Lê Thị Diệu Hiền

 

1.000.000 đ

 

035

Hồ Phước Bảo Châu, Bảo Minh, Vinh Hùng

 

300.000 đ

 

036
Gđ. Tường Hạnh
toàn bộ bàn ghế phòng Khánh tiết (Khách sảnh) 180.000.000 đ  
037

Lưu Kim Dung/Dũng

  500.000 đ  
038

Thủy Tiên, Houston, Tx, USA

  2000 USD
 
039

Lục Thanh Vân

  200.000 đ  
040

Phạm Trí Hiếu

Lối đi quanh bảo tháp

1.000.000 đ  
041

Lâm Hồng Hạnh

  1.000.000 đ  
042

Gđ. Tín Phúc – Tín Phương, USA

Lát đá sân và đường quanh bảo tháp

2.000.000 đ  
043

Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Huế

Lát đá sân và đường quanh bảo tháp 2.000.000 đ
 
044 Gđ. Tôn Thất Chi, USA

Cúng dường thếp vàng tượng Phật trong bảo tháp

2000 USD  
045

Tôn Nữ Kim Anh, USA

Cúng dường thếp vàng tượng Phật trong bảo tháp 1000 USD  
046

Một Phật tử ẩn danh

  200.000 đ  
047

Đỗ Thị Hồng Hà và con trai: Trần Việt Hải

Hoàn thiện sân quanh bảo tháp

20.000.000 đ  
048

Gia đình Đại đức Từ Trí

Lát sân quanh bảo tháp 50.000.000 đ  
049

Gđ. Trần Thị Mỹ Hạnh: Để hồi hướng cho hương linh thân phụ: Trần Văn Tốt, hưởng thọ 72  tuổi

Lát sân quanh bảo tháp 77.967.000 đ  
050 Cô Jenny Hương Trần Làm một bảo tháp gỗ, sơn son thếp vàng tôn trí xá lợi 12.000 USD
 
051 Phạm Đức Thái Sân và lối đi 1.500.000 đ  
052

Tôn Nữ Hiếu Thảo

Hoàn thiện quanh bảo tháp

500.000 đ  
053

Triệu Thị Trung/Trưng

Hoàn thiện quanh bảo tháp 2.000.000 đ  
054

Phạm Đức Thái

Hoàn thiện quanh bảo tháp 2.000.000 đ  
055 Trần Thu Hà
Hoàn thiện quanh bảo tháp 5.000.000 đ  
056 Ngài Trưởng lão Viên Minh Cúng dường xây dựng 30.000.000 đ  
057

Nguyễn Thị Kim Oanh

Hoàn thiện quanh bảo tháp 500.000 đ  
058 Hứa Văn Thoại
Hoàn thiện quanh bảo tháp 100 USD
 
059 Nguyễn Kiêm Quang, USA
Hoàn thiện bảo tháp 500 USD  
060 Trần Thị Mỹ Hạnh Hoàn thiện bảo tháp 50.000.000 đ  
061 Tôn Nữ Hiếu Thảo Hoàn thiện bảo tháp 500.000 đ  
062 Nguyễn Thị Thanh Phương
Hoàn thiện bảo tháp 700.000 đ  
 
Trở lại     Đầu trang