loading
Tin Xây Dựng
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG HỆ THỐNG ĐIỆN

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG HỆ THỐNG ĐIỆN

BẢO THÁP CHÙA HUYỀN KHÔNG

STT

Họ tên/Pháp danh

Số tiền

Bị chú

001

Cụ bà Nguyễn Thị Sen, Đà Nẵng 

5.000.000 đ

 

002

Cụ bà Trần Thị Khứu, Đà Nẵng

5.000.000 đ

 

003

Phật tử Nguyễn Tuấn Khiêm và Nguyễn Văn Tuấn Kha, Huế

600.000 đ

 

004

Gia đình Phật tử Ngô Ngọc Quang, Nguyễn Thị Như Thủy và các con, Huế

2.000.000 đ

 

005

Trương Thị Thủy & Trương Tiến Hoàng, Đà Nẵng

500.000 đ

 

006

Gia đình Phật tử Nguyễn Đình Quãng, Nguyễn Thị Tuyết Nhung và các con, Huế

300.000 đ

 

007

Ông bà Phạm Hùng-Nguyễn Thanh Mai và các con, Canada

10.000.000 đ

 

008

Gia đình ông bà Nguyễn Đức Hoãn 

3.000.000 đ

 

009

Cụ bà La Diệu Hỷ

1.000.000 đ

 

010

Trần Thị Thôi, USA

50 USD

 

011

GĐ Tôn Thất Lộc và Trương Thị Đoạt

1.000.000 đ

 

012 Ông Lâm văn Được 150.000 đ  
013 Bà Huỳnh Thị Lan 150.000 đ  
014 Cố Đại Đức Giác Bửu 100.000 đ  
015 Bà Huỳnh Thị Mai 100.000 đ  
016 Bà Nguyễn Thị Sáng 100.000 đ  
017 Hồng Thị Nhơn 200.000 đ  
018 Nguyễn Thị Vinh 300.000 đ  
019 Lê Thị Huệ, Lê Trung Thành    
300.000 đ  
020 Lâm Thanh Thảo 300.000 đ  
021 Sáu, Hải, Hà, Đăng, Diễm, Thúy 200.000 đ  
022 Phạm Ngọc Diệp 100.000 đ  

 
Trở lại     Đầu trang