loading
Tin Xây Dựng
Lễ Đặt Đá đại trùng kiến tịnh thất GOTAMĪ, thành phố Huế
Sáng ngày 14/8/Ất Mùi (26/9/2015), tịnh thất Gotamī tọa lạc tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni các chùa Nam tông Thừa Thiên Huế quang lâm chứng minh, cầu nguyện cho lễ Đặt Đá xây dựng mới ngôi chính điện và các khối nhà phụ.
Được xây dựng vào cuối thập niên 1960 bằng các vật liệu tận dụng từ các công trình xây dựng bảo tháp, Tăng xá... của chùa Thiền Lâm để làm nơi tu học cho các tu nữ Nam tông, đệ tử của đức Tăng trưởng Hộ Nhẫn. Trải qua vài lần gia cố, làm thêm ngôi Phật điện nhỏ và ngôi nhà khách, cũng do quí Phật tử làm nhà mới nên cho lại xác nhà cũ vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, tịnh thất Gotamī đến nay cũng đã suy hoại: nhà khách mái dột, tường hư phải tháo giở; Phật điện gần đây mái ngói thấm dột lan dần ra nhiều nơi, chẳng mấy chốc sẽ hỏng hết! Lại nữa, để đáp ứng nhu cầu cư trú, không gian tu học của chư Ni và Phật tử các giới cũng như khi có lễ lược đông người, sư cô Từ Nguyên, Chủ trì tịnh thất đã đệ trình nguyện vọng xin được đại trùng kiến tịnh thất lên các vị trưởng thượng và chư Tăng trong Ban Điều hành Hệ phái tỉnh tại cuộc họp định kỳ của Ban Điều hành vào năm 2013; và đã được chư Tăng đồng thuận. Bản vẽ kiến trúc và kết cấu công trình do một kiến trúc sư Phật tử phát tâm làm công đức và đã được sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, cấp giấy phép.
Ban Điều hành Hệ phái tỉnh kính thông báo và đưa tin để chư tôn đức Tăng Ni, quí Phật tử trong nước, ở nước ngoài được rõ. Qua đó kính đề nghị chư tôn đức và bà con Phật tử ủng hộ cho Phật sự cần thiết này.
Liên hệ cúng dường xây dựng tịnh thất Gotamī:
Sư cô Từ Nguyên
Số điện thoại: 0964688586
Một số hình ảnh Lễ Đặt Đá được ghi lại:
 
Trở lại     Đầu trang