loading
Tin Xây Dựng
Hình ảnh lắp ghép đá xây dựng Tháp Tổ và vun đất vào cội Bồ-đề ở Tổ đình Bửu Long

Đông đảo Phật tử đã đến tham dự ngày đầu tiên lắp ghép đá xây dựng Tháp Tổ và đổ đất vun bồi, dựng nền xung quanh cội Bồ-đề tại Tổ đình Bửu Long vào sáng ngày 18/10/2015.

Sau phần tụng Kinh cầu nguyện của chư Tăng, Ni cùng Phật tử, xe cần cẩu đã cẩu những khối đá đầu tiên vào vị trí Tháp Tổ. Tiếp đó là phần đổ đất vào cội Bồ-đề. Từng xô đất được chuyền đến nền Bồ-đề Phật cảnh bởi đông đảo Phật từ các giới, công việc cũng hơi khó khăn vì đất rất dẻ, nhưng ai ai cũng đều hoan hỷ với sự đóng góp của mình.

Một vài hình ảnh của sự kiện ý nghĩa này:


 
Trở lại     Đầu trang