loading
Tin Xây Dựng
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TĂNG XÁ VÀ PHÁP ĐƯỜNG

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TĂNG XÁ VÀ PHÁP ĐƯỜNG
STT
HỌ VÀ TÊN
Số tiền
Bị Chú
001
Trưởng lão Tịnh Đức và Phật tử chùa Đạo Quang, USA
10.000 USD
 
002
Lục Thanh Vân
600.000 đ
 
003
Nguyên Ngọc Kim Tiên/ Tiến
500.000 đ
 
004
Trần Thị Thanh Phương
400.000 đ
 
005
Trần Thị Việt Nga
500.000 đ
 
006
Phạm Đức Thái
500.000 đ
 
007
Nguyễn Thị Lành
700.000 đ
 
008
Nguyễn Mạnh Cường
1.500.000 đ
 
009
Sư cô Trí Hạnh, chùa Liên Hoa, Tx, USA
4.000 USD
 
010
Nguyễn Minh Tiến
2.000.000 đ
 
011 Lương Đức Tâm
3.500.000 đ  
012 Phạm Đức Thái
3.000.000 đ  
013 Pt Thanh Tuệ, Australia
10.000.000 đ  
014 Cao Thị Thu Hằng
10.000.000 đ  
015 Bùi Thị Huệ và  Nguyễn Thị Minh Phúc
400.000 đ  
016 Tuệ An
700.000 đ  
017 Nhật Thiện và Mẹ (Nhật Diệu)
2.200.000 đ  
018 Đinh Thị Lan Hương
1.000.000 đ  
019 Gđ Tín Phước - Quốc Hưng 1.000.000 đ  
020 Nguyễn Thanh Hằng, Hn
500.000 đ  
021 Gđ Nguyễn Thu Hà, Tp HCM
1.000.000 đ  
022 Nguyễn Định Quốc và các bạn
1.200.000 đ  
023 Tâm Hiếu, TT Gotami
500.000 đ  
024 Tịnh Pháp, USA
100 USD
 
025 Huyền Phúc
200.000 đ  
026 Trần Lê Hương (Viên Tịnh)
2.000.000 đ  
027 Ngô Thanh Hiếu
2.000.000 đ
 
028 Bùi Thị Huệ
200.000 đ  
029 Như Tuệ và gia đình Hưng
5.000.000 đ  
030 Nguyễn Thị Kim Liên
3.000.000 đ  
031 Thượng tọa Bửu Chánh
500 USD  
032 Gđ Tịnh Ý
5.000.000 đ  
033 Ngài Viên Minh
1.000 USD  
034 Mệ Thêm Bánh chưng Nhật Lệ
450.000 đ  
035 Bạn Cô Monie Phương
1.000.000 đ  
036 Gđ con Pt. Hòa-Kỳ
1.000.000 đ  
037 Phan Khánh Ngân (con Mỹ Lệ)
200.000 đ  
038 Gđ Lê Anh Tuấn 1.000.000 đ  
039 Gđ Sen
300.000 đ  
040 Võ Thị Thương (con Hương-Giáp)
500.000 đ  
041 Bà Tâm Nguyệt, CA, USA
500 USD  
042 O Thị, chị BS Kim
  2 tấn ciment
043 Nguyễn Thị Lành
1.000.000 đ  
044 Pt Hoàng Lộc
5.000.000 đ  
045 Lê Thị Mai Phương
500.000 đ  
046 Sư cô Trí Hạnh, TV Liên Hoa, USA 10.000 USD  
047 Lê Thị Mai Phương 1.000.000 đ  
048 Nguyễn Hữu Trang Thơ 50.000.000 đ  
049 Gđ. Hồng Hạnh 5.000.000 đ  
050 Gđ. Vũ Thị Phương Vinh 10.000.000 đ  
051 Gđ Nguyễn Văn Khéo và Nguyễn Văn Khanh 10.000.000 đ  
052 Cháu Việt Hải
10.000.000 đ  
053 Cơm chay dưỡng sinh Liên Hoa Đà Nẵng
100.000.000 đ  

 
Trở lại     Đầu trang