loading
Tin Xây Dựng
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC MUA ĐẤT XÂY CHÍNH ĐIỆN MỚI CHÙA HUYỀN KHÔNG

  

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC

MUA ĐẤT XÂY CHÍNH ĐIỆN MỚI CHÙA HUYỀN KHÔNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Số tiền

Bị Chú

001

Gđ Lưu Thị Bình

10.000.000 đ

 
002 Gđ Minh Lệ
14.100.000 đ  
003 Gđ Thúy Nam
15.000.000 đ  
004 Gđ Tuấn-Nguyệt
2.000.000 đ  
005 Huỳnh Thị Yến (Tâm Nghĩa)
3.000.000 đ  
006 Bùi Thị Dưỡng
500.000 đ  
007 Sư Cô Nguyên Hương 1.170.000 đ
 
008 Trần Thị Thanh Phượng
1.200.000 đ  
009 Phạm Đức Thái
3.000.000 đ  
010 Phạm Đình Trọng
550.000 đ  
011 Nguyễn Hữu Trang Thơ
50.000.000 đ
 
012 Nguyễn Trúc Linh
1.000.000 đ  
013 Cháu Việt Hải
20.000.000 đ  
014 Gđ. Hồng Hạnh 5.000.000 đ  
015 Nguyễn Thị Lành 1.900.000 đ  
016 Nguyễn Thị Lành 2.000.000 đ  

 
Trở lại     Đầu trang