loading
Tin Xây Dựng
Hình ảnh xây dựng công trình Tăng xá & Pháp đường tại chùa Huyền Không

Khởi công vào ngày 12/1/Bính Thân nhưng phải tạm dừng công việc dọn dẹp mặt bằng hơn một tháng để dốc toàn lực cho kế hoạch Triển lãm Tam tạng kinh khắc trên lá bối, vì vậy, cho đến nay, việc đào móng và lắp đặt cốt thép để đúc bê-tông thảm (móng băng) mới qua được hơn một nửa chặng đường. Đóng khuôn và đổ bê-tông khoảng 160 m3 sẽ là phần việc còn lại của công đoạn kỹ thuật này trong những ngày sắp tới.

Hơn 800m3 đất rời đã được lấy lên và chuyển đi để tạo hố móng dài 36m, rộng 11m và sâu 1,7m. Sau khi đổ bê-tông cho móng băng xong, đất sẽ được chuyển về lấp lại.

Dưới đây là một số hình ảnh bước đầu xây dựng khu Tăng xá và Pháp đường:

 
Trở lại     Đầu trang