loading
Tin Xây Dựng
Thông Báo
Thông Báo
V/v : Xây Dựng Lớp Học Tình Thương Và nhà Tứ Giác An trí Tượng Phật
Namo Buddhaya
Kính bạch chưa Tôn đức Tăng, Ni
kính thưa quý đạo hữu Phật tử các giới
Chùa Định Quang, thuộc Phật GiáoTheravàda Thừa Thiên Huế đã mở những lớp học tình thương (metta) từ năm 2008 đến nay, giúp cho rất nhiều học sinh nghèo trong vùng đến học miễn phí.
Hiện nay nhà chùa có kế hoạch xây dựng thêm một lớp học tình thương  và một nhà tứ giác để tôn trí tượng Phật cao 2m, nặng 395 kg, bằng đồng.
Kính phí Dự toán xây dựng:
-          1 lớp học (dưới 100 m2)                   : 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng)
-          1 nhà tứ giác (mái vảy ngoái)           : 100.000.000đ (một trăm triệu đồng)
Tổng cộng                                                   : 300.000.000d (ba trăm triệu đồng)
Để cho phước sự này chóng được thành tựu, chùa Định Quang xin phép gửi thông báo này đến chư Tôn đức Tăng, Ni; cùng toàn thể quý vị đạo hữu, Phật tử gần xa, rất mong nhận được sự đóng góp, ủng hộ, cúng dường, hùn phước.
Xin trân trọng cám ơn,
Nguyên cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ  Chư Tôn đức Tăng, Ni, cùng toàn thể quí vị vô lượng an lành.
Thừa Thiên Huế 30/06/2016
Chủ trì
Tỳ khưu Chơn Hữu
Mọi đóng góp xin gửi về:
Đại đức Chơn Hữu
Chùa Định Quang, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương thuỷ, tỉnh TT-Huế
ĐT: 054 3853101 - DĐ: 0935.333.455
Số tài khoản: 0161000876453
Tên tài khoản: Chùa Định Quang (Dinh Quang Temple)
Ngân hàng: VIETCOMBANK
Xin vui lòng ghi rõ: hùn phước xây dựng 2016
 

Một số hình ảnh Tượng Phật và lớp học Tình Thương

 
Trở lại     Đầu trang