loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương Trình Đại Lễ Dâng Y Kathina PL 2560 - Chùa Huyền Không
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI LỄ DÂNG Y KAHINA PL.2560
(Ngày 17-18/9/Bính Thân – 17-18/10/2016)
-----oo0oo-----
 
Ngày 17/9/Bính Thân  (Thứ hai, 17/10/2016):
        19-21 giờ           : LĐPT&TTAN Huyền Không trình diễn ca vũ mừng đại lễ.
Ngày 18/9/Bính Thân      (Thứ ba, 18/10/2016):
        07g30                : Thập phương Phật tử vân tập
        08g00                : Chư tôn đức Tăng ni quang lâm
        08g30                : Nghi thức nhiễu Phật
        09g10                : Khóa lễ Tam Bảo
        09g40                : - Cung thỉnh Đại đức Tăng-già quang lâm Phật điện
                                   - Chư Tỳ-khưu Tăng lễ bái Tam Bảo và Phát lộ
                                   - Khai từ của Ban Tổ chức
                                   - Thông qua chương trình           
                                   - Phật tử thọ Tam quy – Ngũ giới
                                   - Thiếu nhi Phật tử dâng hoa
                                   - Tác bạch dâng y Kahina
                                   - Chư Tăng tiến hành Tăng sự thọ y
                                   - Thí chủ dâng tứ sự lễ phẩm
                                   - Chư Tăng tụng kinh chúc phúc
                                   - Cúng dường Trai Tăng
                                   - Cảm tạ của Ban Tổ chức
                                   - Thuyết Pháp
                                   - Hồi hướng công đức
        11g10:                - Chư Tăng ni thọ trai
                                   - Phật tử dùng cơm thân mật
 
HOÀN LỄ
 
Trở lại     Đầu trang