loading
Tin Xây Dựng
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG CỔNG CHÙA

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ

HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG CỔNG CHÙA

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Số tiền

Bị Chú

 

001

Bs Lý Văn Kim

10.000 USD

   
002 Nguyễn Thị Hoài An
50.000.000 đ    
003 Thiện Châu
1.000 USD    
004 Thanh Tuệ, Úc
13.000.000 đ    
005 Võ Thị Tân Vũ
1.000.000 đ    
006 Huyền Cát 20.000.000 đ    
007 Gđ. Viên Tịnh - Trí Nhàn hồi hướng cho mẹ (cụ bà Viên Phước-Lê Thị Hợi)
2.000.000 đ    
008 Tuệ Phương, USA
200 USD    
009 Huỳnh Thị Thúy Vân, USA
300 USD    
010 Huỳnh Văn Dũng, USA
200 USD    
011 Thiện Pháp
10.000.000 đ    
012 Phạm Đức Thái
1.000.000 đ    
013 Tâm Thuận, chùa tổ Bửu Long 10.000.000 đ    
014 Gđ. Hoàng Thị Nga 200.000 đ    
015 Gđ. Hoàng Thị Bê 200.000 đ    
016 Chính Nghĩa, ĐN
100 USD    
017 Thùy Trang, ĐN
100 USD    
018 Thanh Vân, ĐN
100 USD    
019 An và Đông, cháu mệ Lài
1.000.000 đ    
020 Gđ Thanh Đang và Gđ Ngọc Tuyết 20.000.000 đ    
021 Chùa Hương Đạo
5.000 USD    
022 Gđ Bảo Phúc 50.000.000 đ    
023 Nhóm Thiện Duyên 3.000.000 đ    
024 Phạm Đức Thái
2.000.000 đ    
025 Trần Thị Lệ Thu
1.000.000 đ    
026 Tịnh Như, Hà Nội 500.000 đ
   
027 Bùi Thị Huệ 300.000 đ
   
028 Gđ Chỉnh-Ly
1.000.000 đ    
029 Huỳnh Nguyễn Thùy Trang
3.000.000 đ    
030 Bùi Thị Dưỡng
200.000 đ    
031 Trần Thị Thanh Phương
300.000 đ    
032 Ngài Trưởng lão Pháp Nhẫn và sư cô Trí Hạnh, Tự viện Liên Hoa, USA
10.000 USD    
033 Huỳnh Nguyễn Thùy Trang 10.000.000 đ    
034 Nguyễn Hữu Huấn 10.000.000 đ    
035 Huyền Đức, USA 50 USD    
036 Nguyễn Thị Tú, USA 50 USD    
037 Gđ Huyền Cát
30.000.000 đ    
038 Nguyễn Thu Hà, TP HCM 10.000.000 đ    
039 Hoàng Thanh Dung, TP HCM 5.000.000 đ    

 
Trở lại     Đầu trang