loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương Trình Lễ Hội Huyền Không - Rằm Tháng Hai

CHƯƠNG TRÌNH

LỄ HỘI HUYỀN KHÔNG - RẰM THÁNG HAI

Ngày 15/2/Đinh Dậu  (Chủ nhật, 12/3/2017)

----o0o----

 

 

 

BUỔI SÁNG:

        08g         : Thập phương Phật tử vân tập.

        08g30     : Đại đức Tăng ni quang lâm.

        09g         : Phật tử Đặt bát hội cúng dường Đại đức Tăng-già.

        09g30     : Cung thỉnh Đại đức Tăng quang lâm Phật điện.

                         - Khai từ.

                         - Thông qua chương trình.

  - Báo cáo tổng quát tình hình sinh hoạt của Tăng-già Phật giáo Nam Tông TT-Huế trong năm qua (2016)                  

  - Thiện nam tín nữ Phật tử thọ Tam qui-Ngũ giới.

                         - Chư Tăng tụng kinh chúc phúc.

                         - Phóng sanh.                         

        10g30     : Thuyết Pháp.

        11g15     : Hồi hướng công đức.

        11g30     : - Chư Tăng ni thọ trai

                         - Thiện nam tín nữ Phật tử dùng cơm thân mật.

 

BUỔI CHIỀU:  

         14g         : Phiên họp của chư Tăng Hệ phái tỉnh

       

BUỔI TỐI:

        18g         : Khóa lễ Tam Bảo.

        19g         : Chư Tăng và Phật tử bộ hành ra bến đò.

                       - Khóa kinh Cầu siêu thủy giới.                              

                       - Phóng sanh - phóng đăng cầu nguyện.

HOÀN MÃN

 

 

 
Trở lại     Đầu trang