loading
Tin Xây Dựng
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC GIA CỐ KHUNG SƯỜN, CỘT VÀ LỢP TÔN HỘI TRƯỜNG

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC GIA CỐ KHUNG SƯỜN, CỘT VÀ LỢP TÔN HỘI TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

Số tiền

Bị Chú

001

Nhóm Thiện Duyên

1.200.000 đ

 

002

Tuệ Ân, Hà Nội

4.000.000 đ

 

003

Phật tử vô danh, Hà Nội

10.000.000 đ

 

004 Bùi Thu Trang
1.000.000 đ  
005 Phạm Đức Thái
2.000.000 đ  
006 Trần Trung Hải 2.000.000 đ  
007 Trần Duy Thức 100.000 đ  
008 Nguyễn Văn Nhật 500.000 đ  
009 Nguyễn Văn Lâm 500.000 đ  
010 Gđ Sơn-Minh Ngọc 500.000 đ  
011 Phạm Đức Thái 2.000.000 đ  
012 Gđ Việt Hải, Sài Gòn 5.000.000 đ  
013 Trần Thị Lệ Thu 1.500.000 đ  

 
Trở lại     Đầu trang