loading
Tin Xây Dựng
Phương danh Chư Tôn Đức và Phật tử cúng dường xây dựng Tăng xá chùa Huyền Không đợt 2

 

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TĂNG XÁ CHÙA HUYỀN KHÔNG ĐỢT 2
STT
HỌ VÀ TÊN
Số tiền
Bị Chú
001
Hòa Thượng Viên Minh
10.000.000 đ
 
002
Đại đức Thiện Đức
5.000.000 đ
 
003
Lộc (cháu anh Thức)
20.000.000 đ
 
004
Hạnh Minh (Trần Ngọc Lan)
1.000.000 đ
 
005
Chí Bách, Hà Nội
500.000 đ
 
006
Nguyễn Thị Nhâm, Biên Hòa
1.600.000 đ
 
007
Gđ Nhật Minh
5.000.000 đ
 
008
Vũ Thị Ngọc Anh, Hà Nội
2.000.000 đ
 
009
Bs Hoàng Thị Dung
5.000.000 đ
 
010
Trần Ngọc Lan
1.000.000 đ
 
011
Trần Duy Thức
100.000 đ
 
012 Phật tử ẩn danh 300.000 đ  
013 Nguyễn Văn Sơn Lâm 200.000 đ  
014 Cao Thị Thu Hằng
10.000.000 đ  
015 Tâm Thuận 200.000.000 đ  
016 Kiến Minh - Nguyễn Ngọc Quang 500.000 đ  
017 Phạm Đức Thái
1.000.000 đ
 
018 Phan Xuân Tùng và các con: Tâm Bình, Tâm Như 10.000.000 đ  
019 Trần Trung Hải 2.000.000 đ  
020 Ông bà Nguyễn Đình Chung 50.000.000 đ  
021 Gđ Hoàng Ngọc Dương 450.000 đ  
022 Gđ Viên Tịnh 3.000.000 đ  
023 Nguyễn Thị  Hạnh
1.000.000 đ
 
024 Một Phật tử ẩn danh 200.000 đ  
025 Hòa thượng Viên Minh 10.000.000 đ  
026 Phước Nghiêm 500.000 đ  
027 Nguyễn Định Quốc 500.000 đ  
028 Dao Minh - Châu Kiến Hương Lan 2.000.000 đ  
029 Phạm Đức Thái 1.000.000 đ  
030 Nhóm Phật tử HàTĩnh 1.400.000 đ  
031 Hòa thượng Viên Minh 10.000.000 đ  
032 Võ Thị Thu Thủy 300.000 đ  
033 Hoàng Vân - Hà Nội 700.000 đ  
034 Hoàng Ngọc Dương- Hoàng Ngọc Đường 500.000 đ  
035 Cao Thị Thu Hằng 10.000.000 đ  
036 Vũ Thị Kim Oanh 1.000.000 đ  
037 Hòa thượng Viên Minh 5.000 USD  
038 Sa-di-ni Huyền Liễu 1.000.000 đ  
039 Thượng tọa Bửu Chánh 10.000.000 đ  

040

Gđ Nguyễn Văn Khanh 20.000.000 đ  

041

Tịnh Pháp và thân phụ

2.000.000 đ

 

042

Đại đức Minh Từ

50.000.000 đ  

043

Ông bà Nguyễn Kiêm Quang, USA

250 USD

 

044

Gđ Giác Minh, Hạ Long, Quảng Ninh

1.000.000 đ

 

045

Cháu Phan Lưu Phúc

50.000.000 đ

 
046 Đinh Xuân Thắng
 1.000.000 đ  
 047  Huyền Phụng
 1.000.000 đ  
 048  Gđ Tịnh Thanh  20.000.000 đ  
 049  Đỗ Thị Thu Hiền  250.000 đ  
 050  Lương Đức Tâm  1.000.000 đ  
 051  Quảng Minh (Trần Minh Thông)  3.000.000 đ  
 052  Huỳnh Thị Ngọc Diệp  400.000 đ  
053 Gđ Nguyễn Bá Hùng 1.000.000 đ  
054 Tang Cong Thien, Thụy Sĩ 22.366.360 đ  
055 Lục Thanh Vân 300.000 đ  

 

 
Trở lại     Đầu trang