loading
Tin Xây Dựng
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC SỬA ĐƯỜNG VÀO CHÙA HUYỀN KHÔNG

 

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC
SỬA ĐƯỜNG VÀO CHÙA HUYỀN KHÔNG
STT
HỌ VÀ TÊN
Số tiền
Bị Chú
001
Dương Thị Lan, Hà Nội
1.000.000 đ
002
Nguyễn Tiến Long
1.000.000 đ
 
003
Gđ Thiện Châu
10.000.000 đ
 
004
Gđ Minh Phước, Nguyễn Thức, Vũng Tàu
500.000 đ
 
005
Một Phật tử ẩn danh
500.000 đ
 
006
Phạm Đức Thái
500.000 đ  
007 Cô Loan, Vinh, Nghệ An 2.000.000 đ  
008 Một Phật tử ẩn danh 300.000 đ  
009 Nguyễn Hữu Huấn 2.000.000 đ  
010 Nguyễn Anh Vũ 5.120.000 đ  
011 Đỗ Thị Thúy Hằng 500.000 đ  
012 Bùi Thu Trang, Hà Nội 500.000 đ  
013 Trần Minh Thông 500.000 đ  
014 Nguyễn Thanh Hải và Lê Thị lan Phương 800.000 đ  
015 Đỗ Thị Hoan 200.000 đ  
016 Huỳnh Đăng Khoa 500.000 đ  
017 Nguyễn Anh Việt
1.000.000 đ
 
018 Tâm An, Hà Nội
300.000 đ
 
019 Thu Ngà, Hà Nội
2.000.000 đ
 

020

Dũng và Thanh, Hà Nội
500.000 đ
 
021 Hoa, Hà Nội
200.000 đ
 
022 Thuần Mai, Hà Nội
300.000 đ
 
023 Phan Toàn, Hà Nội
500.000 đ
 
024 Nguyễn Minh Thu, Hà Nội
1.000.000 đ
 
025 Nguyễn Trí Hiếu, Hà Nội
100.000 đ
 
026 Hoàng Thu Vân, Hà Nội
1.000.000 đ
 
027 Linh Bé, Hà Nội
1.000.000 đ
 
028 Hương Phạm, Hà Nội
500.000 đ
 
029 Linh Chi, Hà Nội
500.000 đ
 
030 Bùi Thu Ngân (Hiếu), Hà  Nội
1.000.000 đ
 
031 Phước Trí (Bách), Hà Nội
1.000.000 đ
 
032 Võ Thị Lê Thúy, Hà Nội
100.000 đ
 
033 Nguyễn  Hữu Thạch
1.200.000 đ
 
034 Phan Thị Xuân Mai
300.000 đ
 
035 An Dang, PD Quảng Tâm
1.000.000 đ
 
036 Nhóm Thiện Duyên
1.100.000 đ
 
037 Võ Thị Thu Thủy 300.000 đ  
038 Lê Thị Hội 200.000 đ  
039 Đỗ Linh Chi 1.000.000 đ  
040 Nguyễn Thị Nhâm 700.000 đ  
041 Nguyễn Thị Như An và Cô Nguyễn Thị Út 1.000.000 đ  
042 Đỗ Thị Thu Hiền 500.000 đ  
043 Nguyễn Anh Thư và Hoàng Thị Huệ Phương 1.000.000 đ  
044   Minh Văn 1.000.000 đ  

 Xin thông báo: Hiện tại số tiền hùn phước sửa đường đã đủ. Xin cám ơn Chư Tôn đức, quý Phật tử đã hùn phước cho thiện sự này. Hiện tại chùa vẫn đang xây dựng Tăng xá và Pháp đường giai đoạn 2. Quý đạo hữu có thể hùn phước gửi đến số tài khoản Thượng tọa Pháp Tông như trong thư ngỏ.

Xin chân thành cám ơn và tán thán công đức của quý liệt vị!

 

 
Trở lại     Đầu trang