loading
Tin Xây Dựng
Thông Báo Ngưng Vận Động Xây Dựng Chùa Và Rừng Thiền Tại Đà Lạt

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Chùa Định Quang, Thủy Phương, Hương Thủy, TT-Huế

Email: chuadinhquang@yahoo.com.vn

 

THÔNG BÁO

V/v Ngưng Vận Động Xây Dựng Chùa Và Rừng Thiền Tại Đà Lạt

 

Thừa Thiên Huế, ngày 30/06/2018

     Đệ tử kính lạy Đức Thế Tôn, A La Hán - Chánh Đẳng Giác

     Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại đức Tăng, Ni.

     Kính thưa quý vị đạo hữu.

     Kính thưa toàn thể quý vị phật tử.

     Với mong muốn kiến tạo xây dựng một ngôi chùa và một rừng thiền của Phật giáo Nguyên Thủy tại vùng đất cao nguyên Đà Lạt, mặc dù đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như lời hứa sẽ ủng hộ dự án, nhưng do nhân duyên thật sự vẫn chưa đủ nên Ban điều hành Dự án rất tiếc phải thông báo: “Ngưng vận động xây dựng chùa và rừng thiền tại Đà Lạt”.

    Ban điều hành dự án vô cùng tán thán và kính tri ân tất cả sự ủng hộ, đóng góp cúng dường cho Phật sự thanh cao này. Sự tín tâm của quý vị chắc chắn đã là nguồn phước báu vô lượng, luôn tưới mát cuộc đời. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ đến quý vị thân tâm thường an lạc.

     Do dự án này ngưng lại, nên chúng tôi xin phép được hoàn trả lại tất cả sự đóng góp bằng tịnh tài, quý vị nào đã cúng dường, đóng góp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận lại tịnh tài. Sau 6 tháng kể từ ký thông báo này, những đóng góp nào mà không có người nhận lại, chúng tôi xin phép sẽ cúng dường số tịnh tài ấy vào một dự án xây dựng Bảo Tháp Xá Lợi khác, của một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy tại Thừa Thiên Huế.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, chư Thiên và phước báu gia hộ đến toàn thể chư liệt vị, trí tuệ sáng suốt, vô lượng an lành. 

Trưởng Ban điều hành Dự án

                                                                                                    Chủ trì chùa Định Quang

  

                                                                                                       Đại đức Chơn Hữu

Mọi Liên hệ xin gửi về:

Tỳ kheo Chơn Hữu

Chùa Định Quang, Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, TT-Huế

Email: chonhuu@gmail.com

ĐT: 0234 3853101 - 0935333455

Hoặc thư ký Dự án:

Đạo hữu: An Nguyên

Email: btn0968@gmail.com

 

 
Trở lại     Đầu trang