loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Thông báo về việc cấp Giấy Chứng nhận Phật tử và Phái Quy y Tam Bảo để bổ túc làm CCCD

 

Được biết trong thời gian tới, việc chuyển đổi thẻ Chứng Minh Nhân Dân qua Căn Cước Công Dân có gắn chíp điện tử sẽ được triển khai rộng khắp. Và trong Tờ khai CCCD ở mục Tôn Giáo, nếu khai là Phật giáo thì phải có Giấy Chứng nhận Phật tử hoặc Giấy Chứng nhận Quy y Tam Bảo nên chùa Bửu Long xin thông báo:

Phật tử nào đã quy y tại chùa Bửu Long thì vui lòng bổ túc Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ để lên danh sách nhận Phái Quy y Tam Bảo hoặc download file (.pdf) GIẤY CHỨNG NHẬN PHẬT TỬ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM để làm hồ sơ tùy điều kiện của mỗi người (chọn 1 trong 3 mẫu).

  

 

  

 

 

 
Trở lại     Đầu trang