loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Theo dự kiến, vào ngày 15/06/2014, Thầy Viên Minh sẽ có buổi giảng tại Đại Học Phật Giáo Linh-Sơn (92-94 rue Pasteur 94400 Vitry sur Seine). Nhưng do một vài trở ngại khách quan mà địa điểm buổi giảng đã thay đổi...
Tiếp theo sau chùa Huyền Không, năm nay, PL. 2558 – DL. 2014, tịnh thất Gotamī của chư Ni tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế là đơn vị đến phiên tổ chức đại lễ Vesak – Tam Hợp dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ tinh thần cùng với một phần vật chất của Ban Điều hành Hệ phải tỉnh
- 18h00: Chư Phật tử tề tựu
- 19h00: Lễ bái Tam bảo...
Lịch trình ở Pháp của Thầy Viên Minh từ ngày 3/6 đến 19/6/2014
- 3/6: đến Montfermeil (17h)...
Thầy Viên Minh sẽ đi hoằng pháp ở một số nước thuộc châu Âu từ ngày 01/05 đến ngày 30/06/2014, tức là đúng 2 tháng. Lịch trình dự kiến của Thầy do Ban Tổ Chức sắp đặt như sau:..
 
 
Trở lại     Đầu trang