loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Ban Điều hành Phật giáo Nguyên thủy Thừa Thiên Huế và Ban Tổ chức Lễ Dâng Y Kathina Hệ phái tỉnh kính thông báo cho thiện nam tín nữ Phật tử xa gần được rõ để sắp xếp công việc, bố trí thì giờ tham dự Mùa Lễ Hội Dâng Y truyền thống năm nay (PL.2557 – DL. 2013)...
Như đã đưa tin, vào sáng ngày 26/7/Quý Tỵ (01/9/2013) tại chùa Tổ Bửu Long, Tăng ni và Phật tử Nguyên thuỷ các giới đã tề tựu đông đảo để tham dự lễ Huý nhật Ngài Hộ Tông lần thứ 32 – Bậc Đại trưởng Lão Khai sáng Phật Giáo Nguyên Thuỷ Việt Nam..
Vào ngày 01/09/2013, Tổ đình Bửu Long sẽ tổ chức Lễ Húy Nhật lần thứ 32 của Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông, Bậc Khai Tổ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Sau đây là chương trình của ngày Giỗ Tổ:
Mùa Vu Lan – Báo hiếu năm nay tại Thừa Thiên Huế đậm đà sắc Thu sau nhiều năm nét Thu chỉ lượn lờ phớt qua dăm ngày nửa tháng. Từ cuối tháng 6 AL cho đến tận trung tuần tháng 7 AL, khí thu đã bàng bạc khắp nơi...
Sáng ngày 13/7/Quý Tỵ (19/8/2013) tại chùa Định Quang, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, chư Tăng ni và Phật tử Nguyên thủy các giới đã tề tựu về để tham dự lễ Húy nhật Đại lão thiền sư Giới Nghiêm lần thứ 29...
 
 
Trở lại     Đầu trang