loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Thượng tọa Pháp Tông tham dự lễ trai tăng và hồi hướng phước lên Quốc vương Bhumibol Adulyadej tại hoàng cung Thái Lan

Lễ Húy nhật Đại Trưởng lão Giới Nghiêm lần thứ 33

Chương trình Lễ Vu Lan - Báo Hiếu PL.2061

Lễ Cúng Dường Cầu Thọ Nhân Sinh Nhật Quốc Vương  Rama X Tại Sứ Quán Thái Lan, Hà Nội

 
 
Trở lại     Đầu trang