loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo

Kỷ niệm 35 năm ngày vắng bóng Đức Đại Trưởng Lão Hộ Tông, Ban Tổ chức tại chùa Tổ Bửu Long đã cung thỉnh chư tôn đức Tăng ni các chùa Trong Hệ phái trên cả nước, nhất là các bậc tôn túc trưởng thượng trong hàng ngũ Tăng-già...

HÌNH ẢNH LỄ VU LAN - BÁO HIẾU PL.2560 - CHÙA HUYỀN KHÔNG

Húy nhật Đại Trưởng lão Giới Nghiêm tại chùa Định Quang

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN - BÁO HIẾU PL.2560 - CHÙA HUYỀN KHÔNG

Do Thầy Viên Minh bị bệnh đột xuất nên buổi giảng đầu tiên của Khóa giảng lần thứ 16 tại Tổ đình Bửu Long sẽ hoãn lại sau 1 tuần, tức chiều chủ nhật ngày 31/07/2016, nhằm ngày 28/06 Âm lịch...

 
 
Trở lại     Đầu trang